Publicat: 12 Februarie, 2019 - 18:31

Campaniile pentru reducerea numǎrului de fumǎtori la nivel european şi, implicit, a bolilor generate de fumat, primeşte un nou impuls din partea cetaţenilor europeni, care solicitǎ Comisiei Europene o nouǎ reglementare în materie de țigarete electronice.

Astfel, Comisia Europeană a decis marţi să accepte şi sǎ înregistreze o inițiativă cetățenească europeană intitulată „Să cerem o reglementare mai inteligentă în materie de țigarete electronice!”.

Obiectivul inițiativei este de „a crea o legislație adaptată, care să facă o distincție clară între țigaretele electronice, pe de o parte, și produsele din tutun și produsele farmaceutice, pe de altă parte”. Organizatorii solicită Comisiei să „asigure adoptarea unor noi acte legislative [pentru țigaretele electronice, n.r.] pe baza respectării obligatorii a unor standarde solide de calitate, de siguranță și de fabricație a produselor, precum și a unor practici de comercializare responsabile care să asigure protecția tinerilor”.

In această fazǎ a procedurii, Comisia a decis doar sǎ înregistreze inițiativa, care privește astfel confirmarea admisibilitǎţii juridice a propunerii. Comisia nu a analizat conținutul său în această etapă. Înregistrarea oficialǎ a inițiativei va avea loc la 20 februarie 2019 și este punctul de plecare al unui proces care va dura un an, timp în care organizatorii vor strânge semnături în sprijinul inițiativei. Dacă, după un an, inițiativa va beneficia de un milion de declarații de susținere din cel puțin șapte state membre diferite, Comisia va avea la dispoziție trei luni pentru a lua o decizie: fie să dea curs solicitării, fie să o respingă, în ambele cazuri trebuind să își argumenteze decizia.

Amintim cǎ, inițiativele cetățenești europene au fost introduse de Tratatul de la Lisabona, fiind lansate, ca instrumente prin care cetățenii pot contribui la stabilirea agendei de lucru, în aprilie 2012, odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului privind inițiativa cetățenească europeană, care pune în aplicare dispozițiile din tratat. În 2017, în discursul președintelui Juncker privind starea Uniunii, Comisia Europeană a prezentat propuneri de reformă referitoare la inițiativa cetățenească europeană, pentru a o face și mai ușor de utilizat. În decembrie 2018, Parlamentul European și Consiliul au convenit asupra reformei, iar normele revizuite vor începe să se aplice de la 1 ianuarie 2020.

Odată înregistrată oficial, o inițiativă cetățenească europeană dă posibilitatea unui număr de un milion de cetățeni din cel puțin un sfert din statele membre ale UE să invite Comisia Europeană să propună un act juridic în domeniile în care Comisia are competența de a acționa.

Condițiile de admisibilitate sunt: acțiunea propusă să nu se afle în mod vădit în afara sferei de competență a Comisiei în ceea ce privește prezentarea unei propuneri de act juridic, să nu fie în mod vădit abuzivă, neserioasă sau vexatorie și să nu contravină în mod vădit valorilor Uniunii.

Carmen Dinu, Bruxelles

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: