Publicat: 20 Octombrie, 2013 - 13:37

Începând de astăzi, au devenit operaționale șapte noi centre de eliberare a cazierului judiciar, în județul Gorj. Acest lucru se datorează implementării proiectului ROCRIS - Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român.

La data de 16 octombrie 2013, centrele de eliberare a certificatelor de cazier judiciar din oraşele Motru, Rovinari, Novaci, Târgu Cărbuneşti, Turceni, Bumbeşti Jiu şi Tismana au devenit operaţionale. Acestea se alătură celui deja existent în Târgu Jiu, orașul de reședință al județului Gorj.

Astfel, începând de astăzi, persoanele fizice şi juridice din localităţile respective, precum şi din zona adiacentă vor primi, în sistem automat şi rapid, certificatele de cazier judiciar.

Această realizare a avut loc în urma implementării proiectului ROCRIS - Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român ce a avut ca obiectiv realizarea unei baze de date informatizate a persoanelor înscrise în evidenţele cazierului judiciar naţional care să poată fi capabilă să se interconecteze, să respecte şi să asigure funcţionarea ECRIS (Sistemul European de informaţii cu privire la cazierele judiciare).

În urma realizării şi punerii în funcţiune a acestui sistem, s-a eficientizat fluxul de comunicare la nivelul întregii Poliţii Române, putând fi schimbate datele de interes operativ prevăzute de lege, conform legislaţiei în vigoare.

Sistemul informatic ROCRIS a creat premisele ca, în limitele legii, toate instituţiile din sistemul naţional de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie să aibă acces, în mod operativ, la baza de date creată, prin transferarea pe suport magnetic a evidenţelor manuale ale cazierului judiciar.

De asemenea, ROCRIS permite, în sistem automatizat, în condiţii de siguranţă şi în mod operativ, din orice punct de acces la sistem, eliberarea de certificate de cazier judiciar securizate pentru persoane fizice, cetăţeni români, străini sau apatrizi şi persoane juridice, în condiţiile legii şi copii securizate de pe cazierul judiciar pentru toate sistemele informatice din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi justiţiei.