Publicat: 17 Septembrie, 2013 - 13:15
Share
Aceştia pot solicita subvenţia pe 2013 în perioada 17 septembrie - 28 octombrie 2013

Crescatorii de bovine pot depune cererile pentru platile nationale directe complementare (CNDP) pe anul 2013 in perioada 17 septembrie - 28 octombrie 2013. Sprijinul va fi acordat in acest an dupa noi reguli.

Ordinul MADR 920/10 septembrie 2013 pentru stabilirea noului mod de implementare, a conditiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate si a termenilor de referinta pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic la specia bovine a fost publicat in M. Of. nr. 0581 din 12 septembrie 2013.

Crescatorii de bovine pot beneficia in acest an de un sprijin pe cap de animal, la care se adauga un sprijin suplimentar pentru productia de lapte. Data de referinta este 31 ianuarie 2013.

Pentru a beneficia de schema decuplata de productie in sectorul carne, crescatorii de bovine trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) sa detina un efectiv minim de 3 capete bovine cu varsta de minim 16 luni, la data de referinta de 31 ianuarie 2013;
b) exploatatia de bovine sa fie inregistrata in Registrul national al exploatatiilor la data de referinta 31.01.2013 si la data solicitarii primei;

Sprijinul se acorda pentru minim 3 capete de bovine cu varsta de minim 16 luni, precum si pentru tineretul bovin mascul si/sau femel cu varsta de minimum 7 luni, existent in exploatatie la data de referinta.

Pentru a beneficia de schema decuplata de productie in sectorul lapte, crescatorii de bovine trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) exploatatia de bovine sa fie inregistrata in Registrul national al exploatatiilor la data solicitarii primei;
b) solicitantul sa fie inregistrat in sistemul de administrare a cotei de lapte in anul de cota 2012 – 2013;
c) solicitantul sa fi livrat si/sau vandut direct o cantitate de minim 3 tone lapte in anul de cota 2012 – 2013;

Documente obligatorii

Cererea de solicitare a sprijinului (pentru ambele scheme de sprijin), aferenta fiecarei exploatatii cu cod ANSVSA se depune la centrul local/judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, unde are inregistrata exploatatia, in perioada 17 septembrie - 28 octombrie 2013, insotita de urmatoarele documente:
a) copie de pe buletinul de identitate / cartea de identitate / codul unic de inregistrare / certificatul de inregistrare;
b) copie de pe pasaportul fiecarui animal pentru care se solicita prima/ copie de pe documentele care atesta iesirile din efectiv, dupa caz, pentru schema de carne;
c) copie de pe dovada de inregistrare a beneficiarilor in sistemul de administrare a cotelor de lapte precum si a cantitatilor de lapte livrate si/sau vandute direct in anul de cota 2012 – 2013, in cazul solicitarii sprijinului pentru schema decuplata de productie in sectorul lapte.

Depunerea cererilor se poate face individual sau prin reprezentant legal, in baza documentelor notariale.

Odata cu cererea de solicitare a primelor sau in termen de 30 de zile calendaristice de la data limita de depunere a cererilor, crescatorii de bovine mai trebuie sa depuna urmatoarele documente:

a) adeverinta emisa, prin proceduri SNIIA, de catre medicul veterinar cu drept de libera practica imputernicit, care atesta ca bovinele existente in exploatatie la data depunerii cererii sunt cuprinse in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, iar actiunile prevazute sunt efectuate la zi.
b) adeverinta prin care se recunoaste statutul de crescator de bovine al solicitantului, eliberata de catre o organizatie a crescatorilor de bovine, legal constituita, cu reprezentativitate nationala sau de catre o asociatie a crescatorilor de bovine, legal constituita, afiliata la o organizatie a crescatorilor de bovine cu reprezentativitate nationala. Adeverinta se elibereaza gratuit, indiferent daca solicitantul este membru sau nu al organizatiei/asociatiei respective, prevede Ordinul MADR.

In plus, crescatorii de bovine care detin un efectiv de minim 20 capete vaci in exploataie la data depunerii cererii, au obligatia ca in termen de 3 luni de la data limita de depunere a cererilor, sa inscrie intreg efectivul de vaci in Registrul genealogic al rasei detinut de asociatia/agentia acreditata pentru infiintarea si menþinerea Registrului genealogic.

Dupa inscrierea efectivului de vaci in Registrul genealogic al rasei, solicitantii vor depune pana la data de 29 ianuarie 2014 inclusiv la centrul APIA unde au depus cererea de solicitare a primei, o adeverinta eliberata de asociatia/agentia acreditata pentru infiintarea si mentinerea Registrului genealogic, care confirma inscrierea animalelelor in Registrul genealogic al rasei.

Asociatiile care pot elibera adeverinte trebuie sa aiba membri in 50+1 judete sau sa detina acreditare pentru mentinerea Registrului genealogic al unei rase de bovine

Organizatiile/asociatiile crescatorilor de bovine, legal constituite, care pot elibera adeverinte trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- sa fie functionale, conform bilantului contabil anual depus pentru anul anterior solicitarii primei;
- sa fie organizatii ale crescatorilor de bovine cu reprezentativitate nationala sau afiliate la o organizatie a crescatorilor de bovine organizata la nivel national.

Pentru dreptul de a certifica statutul de crescator de bovine al solicitantilor de CNDP, organizatiile crescatorilor de bovine, legal constituite, cu reprezentativitate nationala, trebuie sa depuna la centrul APIA pe raza caruia au inregistrat sediul social, in termen de 3 zile lucratoare de la publicarea ordinului MADR, in copie si in original, in vederea verificarii conformitatii, urmatoarele documente:
- lista cu membri, din care sa reiasa ca reprezinta 50% +1 din judetele tarii sau acreditarea pentru infiintarea si mentinerea Registrului genealogic al unei rase de bovine;
- certificatul de inregistrare fiscala;
- bilantul contabil anual pentru anul anterior solicitarii primei, depus si inregistrat la administratia financiara.

Asociatiile afiliate la o organizatie a crescatorilor de bovine cu reprezentativitate Nationala trebuie sa depuna la centrul judetean al APIA pe raza caruia au inregistrat sediul social, in termen de 3 zile lucratoare de la publicarea ordinului MADR, in copie si in original, urmatoarele documente:
- adeverinta eliberata de organizatia crescatorilor de bovine cu reprezentativitate nationala din care sa reiasa afilierea asociatiei;
- certificatul de inregistrare fiscala;
- bilantul contabil anual pentru anul anterior solicitarii primei, depus si inregistrat la administratia financiara.

APIA va publica lista asociatiilor care pot elibera adeverinte crescatorilor de bovine.