18 septembrie 2021

Noi echipamente IT pentru educaţie la UPB, în valoare de peste 1,6 milioane de euro

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În contextul crizei pandemice generate de noul coronavirus SARS-CoV-2, Universitatea POLITEHNICĂ din Bucureşti (UPB) a demarat un nou proiect destinat digitalizării -„Educaţia ta, prioritatea noastră indiferent de vremuri – dispozitive IT pentru e-educaţie”- în valoare de peste 1,6 milioane de euro.

Proiectul, al cărui obiectiv general constă în asigurarea desfăşurării în condiţii de siguranţă a activităţilor didactice, prin dotarea cu echipamente IT, este destinat studenţilor din cadrul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale de stat şi burse sociale ocazionale. Mai exact, prin „Educaţia ta, prioritatea noastră indiferent de vremuri – dispozitive IT pentru e-educaţie” vor fi achiziţionate şi distribuitte studenţilor 2207 laptopuri performante care să vină în sprijinul desfăşurării activităţii didactice.

Acest program este finanţat în cadrul Programului Operaţional Competitivitate POC, Axa prioritară 2 – „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”, Acţiunea 2.3.3. şi se va derula , pe o perioadă de 12 luni, în baza contractului de finanţare nr. 260/233t/23.07.2021 încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar pentru POC.

Valoarea totală a proiectului este de 8.004.564,40 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 8.004.564,40 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 6.403.651,52 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 1.440.821,59 lei iar valoarea cofinanţării eligibile a Beneficiarului 160.091,29 lei. „Educaţia ta, prioritatea noastră indiferent de vremuri – dispozitive IT pentru e-educaţie” este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020. Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.