5 octombrie 2022

Noi liste cu dosare aprobate în cadrul Programelor Rabla Clasic şi Rabla Plus, Iluminat Public şi Staţii de reîncărcare pentru vehiculele electrice

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Noi liste cu dosare aprobate în cadrul Programelor Rabla Clasic şi Rabla Plus, Iluminat Public şi Staţii de reîncărcare pentru vehiculele electrice în municipiile reşedinţe de judeţ au fost publicate pe site-ul AFM

Administraţia Fondului pentru Mediu a publicat pe site-ul instituţiei, www.afm.ro, liste noi cu dosarele aprobate în cadrul Programelor Rabla Clasic şi Rabla Plus, Iluminat Public şi Staţii de reîncărcare pentru vehiculele electrice în municipiile reşedinţe de judeţ.

În cadrul Programului Rabla Clasic 2021, pentru persoane juridice, a fost publicată săptămâna aceasta pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu o nouă listă conţinând 462 dosare acceptate pentru 677 autovehicule şi 1 motocicletă. De asemenea, au fost publicate 4 contestaţii pentru 9 autovehicule.

Până în prezent au fost acceptate un număr total de 3.378 dosare pentru 5.726 autovehicule, 8 motociclete şi 53 contestaţii pentru 95 autovehicule.

S-au înscris la producători/dealeri auto 2.518 persoane juridice. Până în prezent au fost achiziţionate 1.367 autovehicule şi 1 motocicletă.

De asemenea, s-au înscris la producători/dealeri auto, 51.885 persoane fizice. Până în prezent au fost achiziţionate 32.453 autovehicule şi 286 motociclete.

În cadrul Programului Rabla Plus 2021, pentru persoane juridice au fost publicate săptămâna aceasta 110 dosare acceptate pentru 156 autovehicule electrice, dintre care 115 pur electrice şi 41 electrice hibride. De asemenea, au fost publicate 3 contestaţii pentru 3 autovehicule electrice hibride.

În total, pentru Rabla Plus au fost acceptate un număr de 2.082 dosare pentru 3.289 autovehicule, dintre care 2.250 pur electrice, 1.034 electrice hibride, 5 motociclete electrice şi 32 contestaţii pentru 61 autovehicule (35 autovehicule pur electrice şi 26 electrice hibride).

S-au înscris la producători/dealeri auto 1.944 persoane juridice. Până în prezent au fost achiziţionate 982 autovehicule noi (582 pur electrice şi 400 electrice hibride) şi 1 motocicletă electrică.

De asemenea, s-au înscris la producători/dealeri auto, 7.467 persoane fizice, până în prezent fiind achiziţionate 1.662 autovehicule noi (981 pur electrice şi 681 electrice hibride) şi 6 motociclete electrice.

Totodată, a fost publicat 1 dosar acceptat depus de Primăria Comunei Aita Mare din judeţul Covasna, în cadrul Programului Iluminat Public, în valoare de 287.874,40 lei, prin care vor beneficia de fonduri pentru modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu LED, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiţii.

Pentru acest program, finanţarea se acordă în procent de maximum 90% din cheltuielile eligibile şi în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi, respectiv maximum 500.000 lei pentru UAT cu o populaţie de până la 4.000 locuitori şi maximum 1.000.000 lei pentru UAT cu o populaţie de peste 4.001 locuitori.

De asemenea, AFM a publicat şi un dosar acceptat depus de primăria Municipiului Sibiu, în valoare de 1.888.741,31 lei, în cadrul Programului Staţii de reîncărcare pentru vehiculele electrice în municipiile reşedinţe de judeţ. Până la data prezentei, în cadrul acestui program au fost aprobate în total 22 dosare în valoare de 31.376.851,63 lei. pentru un număr de 172 staţii de reîncărcare cu un număr de 362 puncte de reîncărcare rapidă aferente.

Cele 22 dosare de finanţare aprobate sunt depuse de municipiile Zalău, Piatra Neamţ, Piteşti, Râmnicu Vâlcea, Târgu Jiu, Oradea, Baia Mare, Focşani, Satu Mare, Reşiţa, Giurgiu, Călăraşi, Slatina, Timişoara, Alba Iulia, Suceava, Galaţi, Braşov, Deva, Brăila, Constanţa şi Sibiu.

Listele dosarelor acceptate în cadrul acestor programe sunt publicate pe site-ul: www.afm.ro, la secţiunile aferente Programelor Rabla Clasic şi Rabla Plus, Iluminat Public şi Staţii de reîncărcare pentru vehiculele electrice în municipiile reşedinţe de judeţ.

Biroul Comunicare
Administraţia Fondului pentru Mediu