Publicat: 21 Martie, 2014 - 10:10
Share

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a discutat cu industria în cadrul şedinţei Consiliului Consultativ de joi modificarea şi completarea indicatorilor statistici raportaţi de către furnizorii de servicii poştale şi condiţiile şi procedura de evaluare a gradului de îndeplinire a cerinţelor minime de calitate pentru livrarea trimiterilor poştale interne din cea mai rapidă categorie standard care trebuie respectate de Compania Naţională Poşta Română S.A.(CNPR) în calitatea sa de furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale.

Conform deciziei de amendare a reglementarilor in vigoare in baza carora ANCOM colecteaza datele statistice de la furnizorii de servicii postale, pentru anul 2014 furnizorii vor raporta exclusiv trimiterile postale prelucrate in nume propriu, nu si pe cele prelucrate in numele si pe seama unui alt furnizor.

Noua decizie a unificat, totodata, si cele doua formulare de raportare statistica existente in prezent, astfel incat toti furnizorii de servicii vor completa datele statistice pe formulare identice, nemaiexistand diferente intre furnizorul de serviciu universal si ceilalti furnizori de servicii postale.

Odata cu raportarea datelor statistice aferente anului 2014, furnizorii vor transmite in plus o serie de indicatori care se refera la veniturile realizate exclusiv din furnizarea de servicii postale clasificate pe categorii de servicii, traficul aferent mandatului postal pe suport de hartie sau reclamatii privind relatia dintre utilizatorii finali si furnizorii de servicii postale.

Furnizorii de servicii postale au obligatia de a transmite ANCOM datele statistice anual pana la 15 martie pentru anul calendaristic anterior, in vederea realizarii unor rapoarte statistice cu privire la furnizarea de servicii postale sau a unor servicii conexe. Decizia va intra in vigoare dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.

Cea de-a doua decizie discutata astazi cu industria de servicii postale a avut scopul de a stabili conditiile si procedura de evaluare a gradului de indeplinire de catre furnizorul de serviciu universal, CNPR, a cerintelor minime de calitate pentru livrarea trimiterilor postale interne din cea mai rapida categorie standard. Serviciile pentru care furnizorul de serviciu universal va avea obligatia de a realiza anual masuratori de calitate sunt colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor de corespondenta si a imprimatelor, in greutate de pana la 2 kg (inclusiv), colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale in greutate de pana la 10 kg (inclusiv) si colectarea, sortarea, transportul si livrarea cecogramelor.

Evaluarea anuala a respectarii cerintelor minime de calitate pentru trimiterile de corespondenta se va face de catre un organism de monitorizare independent, conform prevederilor standardului SR EN 13850:2013, implementarea acestui standard fiind obligatorie in toate Statele Membre. Pentru serviciile postale ce au ca obiect trimiterile postale constand in imprimate, colete si cecograme, CNPR va realiza masuratorile de calitate pe baza unei metodologii proprii.

Totodata, furnizorul de serviciu universal va trebui sa incheie un contract cu un organism de audit independent, care va avea ca obiect auditarea, in conformitate cu prevederile standardului SR EN 13850:2013, a masuratorilor necesare evaluarii respectarii cerintelor minime de calitate privind timpii de circulatie a trimiterilor de corespondenta interne din cea mai rapida categorie standard.

Aceasta decizie va intra in vigoare la data comunicarii sale Companiei Nationale Posta Romana.