Publicat: 13 Ianuarie, 2020 - 13:27
Share

ITM Bucureşti a înregistrat Actul adiţional nr. 3 la Contractul Colectiv de Muncă din Societatea Română de Televiziune ce a fost semnat în data de 24 decembrie 2019 de conducerea SRTV, de conducerea Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind în baza mandatelor acordate de membrii afiliaţi din instituţie - Sindicatul MediaSind TVR şi Sindicatul Televiziunea Craiova, precum şi de către reprezentanţi ai angajaţilor.

Documentul cuprinde clauza de conştiinţă a angajatului TVR care are dreptul, fără a suferi nicio consecinţă, "să refuze un ordin direct al şefilor ierarhici superiori sau să participe la realizarea unei producţii Tv al/a cărui/cărei conţinut este contrar legislaţiei actuale sau deontologiei profesionale, invocând clauza de conştiinţă, conform propriilor convingeri. Totodată, angajatul din TVR are dreptul să refuze divulgarea surselor de informaţii, să-şi exprime liber şi în public opiniile personale în legătură cu orice evenimente sau persoane, respectând însă întotdeauna deontologia profesională, să beneficieze de sprijinul moral şi material al angajatorului în privinţa păstrării confidenţialităţii surselor, în toate fazele unui proces/civil/penal în care poate fi implicat, până la pronunţarea unei hotărâri definitive şi irevocabile. Angajatul are dreptul să refuze să semneze ştirea care a fost modificată prin intervenţia şefului ierarhic sau a oricărei persoane din staff-ul editorial, pe motiv că este diferita de forma iniţială pe care a dat-o jurnalistul sau pe motiv că textul sau conţinutul materialului se opune opiniilor şi libertăţii de exprimare a jurnalistului."

Partenerii sociali au convenit ca angajatorul să acorde 10 salarii de bază în caz de concedieri pentru motive ce nu ţin de persoana angajatului, să coreleze în permanenţă salariul de bază minim brut pe unitate astfel că acesta să fie întotdeauna cu 5 la sută mai mare decât salariul minim brut pe ţară garantat în plată (studii medii şi superioare), precum şi să acorde tichete de masă şi vouchere de vacanţă la maximul prevăzut de lege. Nu în ultimul rând, părţile au decis să acorde angajaţilor care pleacă în deplasări drepturile prevăzute în HG 714/2019, în special cele prevăzute în Anexa (adică 230 lei/zi - indemnizaţie cazare), precum şi să se acorde sumele pentru inflaţia rămasă pentru anul 2019 şi inflaţia pentru anul 2020.

Precizăm că negocierile nu au fost uşoare. Deşi reprezentanţii administraţiei împreună cu reprezentanţii salariaţilor au solicitat prelungirea CCM cu 12 luni fără nicio altă negociere, reprezentanţii FAIR-MediaSind au reuşi să obţină drepturile de mai sus.

Având în vedere că pentru negocierea celorlalte articole din proiectul de CCM elaborat de MediaSind TVR împreună cu Sindicatul TVR Craiova şi experţi ai FAIR-MediaSind şi FIJ, administraţia SRTV s-a angajat ca în termen de 6 luni să negocieze Anexa nr 4 privind coeficienţii de salarizare din TVR, iar în termen de 60 de zile să negocieze celelalte drepturi, conducerea SRJ MediaSind convoacă pentru pentru data de 15 ianuarie 2020, ora 12,00, la sediul SRTV, şedinţa Adunării Generale a MediaSind TVR. De asemenea, în data de 17 ianuarie 2019, la sediul TVR Craiova delegaţia MediaSind şi a Sindicatului TVR Craiova vor definitiva strategia şi calendarul negocierilor noului CCM. Nu în ultimul rând, în perioada următoare vor avea loc dezbateri cu membrii MediaSind TVR din toate studiourile teritoriale ale SRTV, precum şi din sediul central pentru negocierea noilor drepturi din CCM.

Mai multe amănunte găsiţi aici: https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/noiledrep...

 

Tag-uri Institutii: