Publicat: 4 August, 2014 - 10:36
Share

In uma protestului transmis astăzi în presă  de  către Sindicatul Medicilor din Bucureşti şi Ilfov,  referitor la nedecontarea consultațiilor efectuate în ambulatoriul de specialitate prin noile norme la Contractului - cadru pentru anii 2014-2015, cuprinse în Ordinul 619/ 360 MS/CNAS, Anexa 7 Litera B punctul 1.3.1, CNAS face următoarele precizări: 

 Ne exprimăm nedumerirea  faţă de protestul exprimat de către  medicii specialişti pentru că nu există modificări. Ne surprinde  întârzierea cu care ne sunt semnalate nemulţumirile faţă de actele normative care au fost în dezbatere publică şi adoptate  cu câteva luni în urmă.

La elaborarea noului Contract Cadru şi a Normelor de aplicare  au fost invitaţi reprezentanţii medicilor din specialităţile clinice din România, precum şi reprezentanţii colegiului Medicilor din România . Ei au fost consultaţi în procesul de elaborare a actelor normative, aşa cum prevede Legea 95/2006.

De altfel, normele au fost publicate pe site-urile MS şi CNAS şi au fost în dezbatere publică  timp de 30 de zile înainte de a fi adoptate. 

Facem precizarea că şi vechile norme  de aplicare ale  Contractului-  cadru prevedeau  o consultaţie pe lună  sau sau pe trimestru în cazul pacienţilor cu afecţiuni cronice,  în funcţie de decizia medicului specialist.

De asemenea, atat vechile norme cât şi noile norme de aplicare ale Contractului – cadru prevăd că asiguraţilor cu diagnostic deja confirmat, la externarea din spital, li  se mai pot acorda maxim două consultaţii în ambulatoriu în cadrul aceleiaşi luni în care au fost internaţi în spital.

In cazul în care afecţiunea se acutizează, pacientul se poate prezenta la medicul din ambulatoriul de specialitate, la recomandarea medicului de familie, chiar  dacă a beneficiat de o consultaţie în acea lună  ca pacient cronic cu schema terapeutică bine stabilită.

Singura modificare adusa de noile norme este reţeta fracţionată pentru pacienţii cronici. Reţeta poate fi emisa pe 60 sau 90 de zile iar pacientul o poate ridica lunar.

O modificare foarte importantă adusă de noile norme este faptul că acum şi medicii de specialitate pot să prescrie reţeta pentru tratamentul necesar  pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, pentru afecţiunile cronice.

Inainte de stabilirea unui diagnostic de boală cronică, pacientul respectiv merge  la medicul de familie sau în ambulatoriul de specialitate pentru o boală acută sau  subacută, beneficiind de un număr mai mare de consultaţii pe lună, pentru a se stabili  diagnosticul unei boli pentru o afecţiune cronică.

Consultaţia lunară sau trimestrială  se acordă bolnavilor cu diagnosticul unei boli cronice deja stabilit.

De altfel, în toate ţările din lume există reglementări legate de numărul de consultaţii şi prescrieri de tratamente şi nu considerăm că acesta este un motiv ca medicii din România să plece în altă parte.