29 iunie 2022

Noile tari de parcare vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2022

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Locuitorii Sectorului 5, ca de altfel toţi ceilalţi locuitori ai Capitalei, vor plăti tarife de parcare modificate, de anul viitor. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2022, tarifele pentru locurile de parcare vor fi calculate conform reglementărilor precizate în H.C.G.M.B. nr. 105/2021 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Bucureşti.

În Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti, cuantumul taxei pentru locul de parcare se stabileşte în funcţie de zona de reşedinţă unde este solicitat locul de de parcare, după cum urmează:

Zona A – 600 lei/an;
Zona B – 500 lei/an;
Zona C – 400 lei/an;
Zona D – 300 lei/an.

„Având în vedere faptul că Bucureştiul s-a aglomerat foarte mult, în ultimii ani, soluţia care ne rămâne pentru a satisface cererea tot mai mare de locuri de parcare este să construim pe verticală. Noi vom folosi aceşti bani exclusiv pentru construirea de parcări inteligente pentru care am identificat deja terenurile necesare”, a declarat Cristian Victor Popescu Piedone, primarul Sectorului 5.

Noile tarife de parcare pot fi achitate prin multiple modalităţi de plată, respectiv: C.E.C. Bank, Poşta Română, sistemul naţional electronic – ghiseul.ro, benzinăriile O.M.V., sediile Taxe şi Impozite Sector 5, la ghişeul Primăriei Sectorului 5, precum şi la aparatele de tip self pay.

Pentru a solicita atribuirea unui loc de parcare, cetăţenii din Sectorul 5 trebuie să depună următoarele documente:

– cerere de atribuire a unui loc de parcare;
– copie act de identitate;
– copie certificat de înmatriculare a autovehiculului cu inspecţia tehnică valabilă (ITP);
– acordul societăţii de leasing auto (dacă este cazul);
– contract de comodat auto autentificat la notar (dacă este cazul);
– contract de vânzare-cumpărare locuinţă sau alt act de proprietate (dacă este cazul);
– copie asigurarea obligatorie de Răspundere Civilă Auto (RCA) valabilă;
– în cazul persoanelor juridice, documente din care să reiasă sediul/punctul de lucru în zona unde se solicită locul de parcare (certificatul de înregistrare sau certificatul constatator).

Atribuirea, inclusiv păstrarea locurilor în parcările de pe raza Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, atribuite deja se va face de către Serviciul Parcaje Auto de Reşedinţă în ordinea cronologică a cererilor transmise electronic prin intermediul platformei on-line şi/sau a cererilor depuse la Registratura Primăriei Sector 5, în cazul persoanelor cu dizabilităţi, în limita locurilor disponibile, numai cu îndeplinirea, în mod cumulativ, a următoarelor condiţii:

a) nu se poate aloca mai mult de un loc de parcare pentru fiecare apartament/clădire/punct de lucru/sediu social decât în situaţii justificate sau dacă nu sunt alte solicitări;

b) se pot atribui numai pentru autovehiculele a căror masă totală autorizată este mai mică de 3,5 tone iar dimensiunile acestora să fie de maxim 5,2 metri lungime şi 2,1 metri lăţime, fără oglinzi;

c) se pot atribui numai persoanelor fizice sau persoanelor juridice care fac dovada că au domiciliul/reşedinţa/sediul/punctul de lucru stabilit în Sectorul 5, precum şi autovehiculul înmatriculat în România, ambele declarate în cerere;

c1) prin excepţie de la alineatul precedent, se pot atribui persoanelor fizice care nu au domiciliul/reşedinţa în zona în care solicită loc de parcare dacă fac dovada deţinerii unui imobil (contract de vânzare-cumpărare sau alt act de proprietate);

d) se pot atribui numai pentru autovehiculele proprietate personală, pentru autovehiculele utilizate în baza unor contracte de leasing (doar cu acordul scris al societăţii de leasing) sau pentru autovehiculele utilizate în baza unor contracte de comodat cu inspecţia tehnică periodică (ITP) în termen de valabilitate la data depunerii cererii şi pentru care există asigurare obligatorie de Răspundere Civilă Auto (RCA) în termen de valabilitate la data depunerii cererii;

e) se pot atribui locuri de parcare pe o rază de 200 de metri faţă de adresa de domiciliu/reşedinţă/sediu social/punct de lucru stabilit pe raza Sectorului 5;

f) se pot atribui numai persoanelor care nu figurează cu debite restante către bugetul local al Sectorului 5;

g) se pot atribui locuri de parcare de reşedinţă numai pentru autovehicule ale căror numere de înmatriculare nu au fost încă utilizate pentru un loc de parcare deja atribuit;

h) autovehiculul care figurează pe contractul de închiriere a locului de parcare de reşedinţă trebuie să aibă inspecţia tehnică periodică şi asigurare de răspundere civilă auto valabile;

i) persoanele cu dizabilităţi vor avea prioritate la atribuire;

j) persoanele care au deţinut un loc de parcare de reşedinţă şi contractul de închiriere loc parcare reşedinţă a fost reziliat de către administrator (Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti) pot avea prioritate la atribuire.

În evidenţele Serviciului Parcaje Auto de Reşedinţă din cadrul Primăriei Sectorului 5 figurează, în prezent, peste 20.000 de locuri de parcare amenajate.