Publicat: 5 August, 2012 - 11:22
Share

Începând cu data de 1 Iulie 2012 a intrat în vigoare regulamentul de punere în aplicare (UE) NR. 931/2011 al comisie din 19 Septembrie 2011 privind cerinţele în materie de trasabilitate a alimentelor de origine animală stabilite în Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului.

Regulamentul Uniunii Europene Operatorii obligă producătorii din sectorul alimentar să se asigure  că următoarele informaţii privind loturile de alimente de origine animală sunt puse la dispoziţie operatorilor economici cărora le sunt furnizate alimentele şi, la cerere, autorităţii competente:
- o descriere precisă a alimentului;
- volumul sau cantitatea de alimente;
- numele  şi adresa operatorului din sectorul alimentar de la care s-a expediat alimentul;
- numele  şi adresa expeditorului (proprietarul), în cazul în  care acesta este altul decât operatorul din sectorul  alimentar de la care s-a expediat alimentul;
-  numele şi adresa operatorului din sectorul alimentar căruia i s-a expediat alimentul;
- numele  şi adresa destinatarului (proprietarul), în cazul în care acesta este altul decât operatorul din sectorul alimentar căruia i s-a expediat alimentul;
- o referinţă de identificare a lotului sau a transportului, după caz;
- data expedierii alimentului;
Novensys pune la dispoziţia clienţilor săi soluţia proprie de gestiune a depozitului, una dintre singurele soluţii enterprise din România bazate pe arhitectura SOA (Service Oriented Architecture), tehnologie ce permite ca soluţia implementată să fie integrabilă transparent cu funcţionalităţi viitoare generate de creşterea afacerii sau de adăugarea de noi linii de business fără a afecta fluxul normal de lucru sau proceselor existente.
Soluţia este modulară si automatizează procesele specifice unui depozit (recepţie, asezare, reaprovizionare, picking, încărcare, inventar, transferuri, realizare pachete promo etc.) pentru a obţine un control total asupra tuturor activităţilor din depozit. Totodată, fiecare modul oferă o serie de funcţionalităţi specifice de inbound, outbound şi funcţionalităţi avansate care asigură trasabilitatea produselor de la furnizori şi/sau producţie, de la intrarea în depozit şi până la livrarea acestora către reţele de distribuţie sau clienţi. Astfel, implementarea soluţiei Novensys asigură aplicarea normelor europene şi urmărirea corectă a tuturor produselor tranzacţionate.