Publicat: 18 Martie, 2019 - 10:07
Din 2407 de notari în funcție, 1611 sunt femei, respectiv 67%
Doina Rotaru

 Cu o reprezentare feminină de 67%, notariatul român se situează în eșalonul superior al notariatelor de drept civil din Uniunea Europeană care respectă dreptul fundamental al egalității de șanse și de tratament între bărbați și femei. Drept fundamental și valoare de bază a Uniunii Europene, stipulată în Tratatul privind Funcționarea UE, egalitatea de gen presupune un nivel egal de vizibilitate, afirmare și participare pentru ambele sexe în toate sferele vieții publice și private. Prin tradiție, pe continentul european și nu numai, accesul femeilor în profesiile juridice a fost extrem de anevoios. Au fost necesare două secole de transformări politice și sociale profunde pentru a se ajunge în situația de astăzi, în care egalitatea de gen în profesiile juridice este un deziderat realizabil în statele membre ale Uniunii Europene. Accesul femeilor în profesia de notar este diferențiat atât în funcție de sistemul de drept aplicabil în statele membre, cât și în funcție de împrejurările istorice cu care acestea s-au confruntat de-a lungul timpului. Conform unui raport al Parlamentului European, condiția accesului liber în profesie și a egalității de șanse și tratament dintre femei și bărbați o îndeplinesc cu precădere țările din centrul și estul Europei aparținând sistemului de drept civil, printre care și România. În medie, 57% dintre notari sunt femei, existând însă diferențe importante din punct de vedere numeric de la o țară la alta. Lituania și Letonia conduc detașat în topul reprezentării sexului frumos, cu un procent de 87% notari femei. În ceea ce privește notariatul român, din 2407 de notari în funcție, 1611 sunt femei, respectiv 67%. La polul opus se situează țările din vestul Europei, în care majoritatea notarilor sunt bărbați. Cu 91% prezență masculină în notariat, Austria domină clasamentul, fiind urmată de Germania, cu 82% și Franța cu 61% notari bărbați.

(În imagine - Doina Rotaru, primvicepreședinte al Uniunii Naționale a Notarilor Publici)

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: