6 decembrie 2021

Nou Concept Strategic la reuniunea miniştrilor de externe ai statelor membre ale NATO

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Bogdan Aurescu a salutat angajamentul Secretarului de Stat al SUA pentru Alianţa Nord-Atlantică, subliniind că relaţia transatlantică reprezintă coloana vertebrală a NATO şi a apărării colective prevăzute de art. 5 din Tratatul de la Washington.

În prima sesiune, miniştrii de externe au discutat abordarea NATO faţă de ameninţările din Vecinătatea Sudică a spaţiului euroatlantic şi contribuţia Alianţei la asigurarea stabilităţii în regiunea Orientului Mijlociu şi Nordul Africii. În acest context, a fost discutată situaţia din Afganistan şi perspectivele procesului de pace, precum şi implicaţiile acestuia pentru prezenţa operaţională aliată din Afganistan.

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a evidenţiat importanţa angajamentului sporit al NATO în sprijinul partenerilor săi din Orientul Mijlociu şi Nordul Africii. A subliniat necesitatea implicării în continuare a NATO în eforturile comunităţii internaţionale de combatere a terorismului. Totodată, a reiterat angajamentul ţării noastre de a continua participarea la eforturile de stabilizare a Afganistanului şi a punctat contribuţia substanţială a României la misiunea Resolute Support, 670 de militari români fiind dislocaţi în teren. De asemenea, şeful diplomaţiei române a evidenţiat importanţa coordonării aliate asupra viitorului misiunii Resolute Support, cu luarea în considerare a evoluţiilor de securitate din teren şi a progreselor în procesul de pace.

A doua sesiune de lucru a reuniunii ministeriale a fost dedicată discuţiilor aprofundate referitoare la procesul de reflecţie strategică NATO2030, în pregătirea Summitului NATO din acest an.

Ministrul Bogdan Aurescu a subliniat importanţa deosebită a acestui proces în conturarea rolului şi profilului Alianţei în următorul deceniu din perspectiva consolidării dimensiunii politice a Alianţei, asigurării unei posturi militare solide şi avansării relaţiilor de parteneriat ale NATO. Şeful diplomaţiei române a reconfirmat sprijinul activ acordat de România procesului NATO2030 şi propunerilor avansate de Secretarul General Jens Stoltenberg, menite să conducă la consolidarea capacităţii NATO de a răspunde eficient provocărilor de securitate curente şi viitoare. Ministrul Bogdan Aurescu a apreciat că, în contextul actual internaţional, marcat de o multiplicare a ameninţărilor, este esenţial ca Alianţa să îşi consolideze postura de descurajare şi apărare, mai ales pe Flancul Estic, şi să îşi sporească rezilienţa. A menţionat, în acest sens, contribuţia pe care România o aduce eforturilor de sporire a rezilienţei, inclusiv prin intermediul iniţiativei de înfiinţare şi găzduire a unui Centru Euro-Atlantic pentru Rezilienţă.

Totodată, ministrul Bogdan Aurescu a reliefat importanţa dezvoltării şi extinderii reţelei parteneriale a NATO, susţinând aprofundarea dialogului şi cooperării cu partenerii like-minded. În acest context, a pledat pentru revitalizarea parteneriatelor, în special a celui cu Uniunea Europeană, precum şi continuarea politicii „uşilor deschise” a NATO, esenţială pentru avansarea reformelor democratice şi consolidarea securităţii şi stabilităţii în Europa.

Ministrul Bogdan Aurescu a reiterat importanţa convenirii unui nou Concept Strategic al Alianţei pentru a reflecta mai bine realităţile de securitate actuale, un demers propus de ministrul român încă de la ministeriala din noiembrie 2019, înainte de declanşarea procesului de reflecţie. Actualizarea Conceptului Strategic va contribui la creşterea unităţii şi coeziunii aliate şi la asigurarea unui profil consolidat al Alianţei, dedicată apărării colective a membrilor săi şi capabilă să proiecteze stabilitate prin cooperare şi dialog.

Totodată, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut astăzi o discuţie cu secretarul de stat american Antony Blinken, în marja participării la reuniunea miniştrilor de externe ai NATO de la Bruxelles.

Cei doi înalţi demnitari au discutat pe scurt despre aspecte ale relaţiei bilaterale de Parteneriat Strategic, precum şi alte teme de interes reciproc ale relaţiilor internaţionale.

Ministrul român de externe a evidenţiat soliditatea şi profunzimea Parteneriatului Strategic dintre România şi Statele Unite ale Americii şi a adresat o invitaţie omologului său american de vizita România în acest an, când se aniversează 10 ani de la semnarea Declaraţiei Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI dintre România şi Statele Unite ale Americii şi de la intrarea în vigoare a Acordului privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România – ocazie foarte bună pentru discutarea oportunităţilor de dezvoltare şi aprofundare a Parteneriatului Strategic. Secretarul de stat american a primit cu deschidere această invitaţie, rememorând vizitele anterioare în ţara noastră.

De asemenea, cei doi şefi ai diplomaţilor română şi americană au discutat despre iniţiativa Preşedintelui Biden de a organiza un Summit al Democraţiilor. Ministrul român de externe a reiterat sprijinul României pentru această iniţiativă şi a exprimat deplina disponibilitate a ţării noastre de a sprijini acest demers în calitatea României de preşedinţie în exerciţiu a Comunităţii Democraţiilor.

Reuniunea miniştrilor afacerilor externe ai statelor membre NATO va continua mâine, 24 martie 2021, cu o sesiune de lucru privind aspectele de securitate regională. La această sesiune vor participa şi miniştrii de externe din Suedia, Finlanda, precum şi Înaltul Reprezentant al UE.

Declaraţia publică adoptată de către de şefii diplomaţiilor aliate cu prilejul reuniunii miniştrilor afacerilor externe ai statelor membre NATO este disponibilă aici -https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_182648.htm?selectedLocale=en .