Publicat: 7 Iulie, 2018 - 08:50

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate, George Fazacaş, a fost înlocuit din funcţie, iar în locul acestuia a fost numită Adriana Croitoru.

Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate a fost înfiinţată în anul 2016, funcţionând în subordinea Ministerului Mediului.

Instituţia are următoare atribuţii: planifică strategii de acţiune privind managementul reţelei de arii naturale protejate, elaborează metodologii de monitorizare privind implementarea strategiilor de management, organizează sesiuni de atribuire a ariilor naturale, actualizează bazele de date privind reţeaua naţională de arii naturale protejate, regiunile biogeografice, arealul de distribuţie a speciilor şi habitatelor protejate, asigură accesul publicului la informaţii generale de interes public privind ariile naturale protejate, evaluează implementarea prevederilor din contractele de custodie/administrare, monitorizează respectarea prevederilor Planurilor de Management asumate şi organizează şi coordonează reţeaua de structuri din subordine cu rol în managementul ariilor naturale protejate.