4 octombrie 2022

Noutăţi în structura academică a USAMV Cluj-Napoca, din anul universitar 2022-2023

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca anunţă înfiinţarea celei de-a şasea facultăţi din portofoliu, Facultatea de Silvicultură şi Cadastru, precum şi modificări de structură şi de denumire ale Facultăţii de Horticultură, care devine Facultatea de Horticultură şi Afaceri în Dezvoltare Rurală.
Decizia de constituire a noilor facultăţi a fost aprobată în Şedinţa Senatului USAMV Cluj-Napoca din 15.04. 2022 şi prin HG nr. 978/3.08.2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 781 din 5 august 2022.

„Constituirea noilor facultăţi are la bază dovezi că vor fi structuri sustenabile financiar, didactic şi în cercetare, precum şi că vor asigura o mai bună gestionare a resurselor şi vor elabora strategii coerente şi specifice de dezvoltare instituţională, în acord cu principiile autonomiei şi responsabilităţii universitare”, a declarat rectorul USAMV Cluj-Napoca, Prof. dr. Cornel Cătoi.

La rândul său, Prof. dr. Viorel Mitre, decanul Facultăţii de Horticultură şi Afaceri în Dezvoltare Rurală, a precizat: „Încă de la înfiinţare, facultatea noastră s-a dovedit o structură foarte dinamică. În timp, a devenit cea mai mare facultate din cadrul USAMV Cluj-Napoca, atât ca programe de studiu, cât şi ca număr de studenţi, iar absolvenţii noştri s-au validat, devenind specialişti de renume în ţară şi străinătate.

Evoluţia şi dezvoltarea facultăţii au creat premisele desprinderii a două dintre specializări şi înfiinţarea unei noi facultăţi – Facultatea de Silvicultură şi Cadastru. În acest cadru, facultatea noastră şi-a schimbat denumirea în Facultatea de Horticultură şi Afaceri în Dezvoltare Rurală, devenind astfel o structură mai suplă, mai promiţătoare şi atractivă, mai uşor de administrat şi de perspectivă. Vom gestiona 6 programe de licenţă şi 8 de master, inclusiv unul în limba engleză – Agribusiness. Inclusiv introducerea cuvântului „afaceri” în noua denumire a facultăţii, subliniază faptul că absolvenţii noii facultăţi vor iniţia şi conduce cu succes afaceri în ferme pomicole, viticole, legumicole, floricole, Combinate de vinificaţie, structuri de prelucrarea legume-fructe, unităţi de alimentaţie publică, proiectare şi amenajare spaţii verzi, agroturism şi industria turismului. Toate aceste afaceri sunt în trend, au finanţări europene, sunt foarte profitabile şi de viitor”.

Domeniile de studiu şi locurile disponibile pentru admiterea de toamnă la USAMV CN, programată între 5-23 septembrie 2022, pot fi accesate pe portalul dedicat https://admitere.usamvcluj.ro/. Oferta educaţională nivel licenţă: rb.gy/k9jvdz şi oferta educaţională nivel master: rb.gy/xofttd.

Cele şase facultăţi din cadrul USAMV Cluj-Napoca sunt: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, Facultatea de Horticultură şi Afaceri în Dezvoltare Rurală, Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor, Facultatea de Silvicultură şi Cadastru.