Publicat: 14 Martie, 2012 - 09:14
Share

În trimestrul IV 2011, numărul mediu de pensionari a fost de 5555 mii persoane, în scădere cu  106 mii persoane faţă de acelaşi trimestru al anului precedent şi cu 21 mii persoane faţă de trimestrul III 2011. Pensia medie lunară a fost în trimestrul IV 2011 de 760 lei, mai mare cu 5,4% faţă de acelaşi trimestru al anului precedent şi cu 0,3% faţă de trimestrul III 2011.

Pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,9%) în numărul total de pensionari. Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 85,3% în totalul celor de asigurări sociale.
Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 777 lei în trimestrul IV 2011, cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă depăşind 350 de lei (623 lei în judeţul Giurgiu faţă de 979 lei în Municipiul Bucureşti).
După sistemul de pensionare, cea mai mare valoare a pensiei medii lunare (1907 lei) s-a înregistrat pentru sistemul asigurărilor sociale-avocaţi, iar cea mai mică valoare, respectiv 312 lei a revenit pensionarilor din fostul sistem de asigurări sociale pentru agricultori.

Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (71,0%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale.
Pensionarii cuprinşi în categoriile de pensii – anticipată şi anticipată parţial – au reprezentat 2,4%, numărul lor fiind mai mic cu două mii de persoane faţă de acelaşi trimestru al anului precedent.

Indicele pensiei medii reale pentru trimestrul IV 2011, faţă de trimestrul precedent, calculat ca raport între indicele pensiei nominale şi indicele preţurilor de consum a fost de 99,6%.

Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate (actual - indemnizaţie socială), în trimestrul IV 2011, a fost de 619,6 mii persoane, din care:
• 418,7 mii persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 8,8% din totalul pensionarilor din această categorie;
• 200,9 mii persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori, reprezentând 30,6% din totalul acestora.