Publicat: 12 Septembrie, 2018 - 10:26
Share

În trimestrul II 2018, numărul mediu de pensionari a fost de 5207 mii persoane, în scădere cu 16 mii persoane faţă de trimestrul precedent; numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4680 mii persoane, informează un comunicat de presă al Institutului Național de Statistică.
    pensia medie lunară (se determină luând în calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de  pensionari - de asigurări sociale, invaliditate, urmaș etc.- plătite de diferite  case de pensii) a fost de 1122 lei, egală cu cea din trimestrul precedent; 
    pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 1073 lei, iar raportul dintre pensia medie nominala netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (fără impozit ṣi contribuṭia de asigurări sociale de sănătate) şi câştigul salarial mediu net a fost de 48,2% (comparativ cu 51,3% în trimestrul precedent);
    indicele pensiei medii reale faţă de trimestrul precedent, calculat ca raport între indicele pensiei nominale pentru calculul pensiei reale* şi indicele preţurilor de consum a fost de 98,7%. 
Trimestrul II 2018 comparativ cu trimestrul II 2017 (tabel pag.2)
•    Comparativ cu trimestrul II al anului precedent numărul mediu de pensionari a scăzut cu 18 mii persoane, iar cel al categoriei apaținând asigurărilor sociale de stat a crescut cu 7 mii;
•    Pensia medie lunară și pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut comparativ cu același trimestru al anului precedent, cu 9,8% și respectiv 9,3%.
Trimestrul II 2018 comparativ cu trimestrul I 2018 (tabel pag.2)
•    Numărul mediu de pensionari a fost în scădere cu 16 mii persoane faţă de trimestrul precedent, în timp ce numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a scăzut cu 6 mii persoane;
•    Pensia medie lunară a rămas la același nivel cu cea din trimestrul precedent, iar pensia medie de asigurări sociale de stat a crescut ușor (cu numai un leu).
Trimestrul II 2018
Pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,9%) în numărul total de pensionari. 
Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 89,9% în totalul celor de asigurări sociale. Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (76,7%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale. Pensionarii cuprinşi în categoriile de pensii – anticipată şi anticipată parţial ¬¬- au reprezentat 2,1%.
Raportul pe total dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 9 la 10; acest raport prezintă variaţii semnificative în profil teritorial, de la numai 5 pensionari la 10 salariaţi în Municipiul Bucureşti, la 16 pensionari la 10 salariaṭi în judeţul Teleorman, 15 la 10 în Giurgiu ṣi Vaslui ṣi 14 la 10 în Botoṣani, Dâmboviṭa ṣi Neamṭ.
Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă fiind de 505 de lei (860 lei în judeţul Botoṣani, 866 lei Giurgiu, 887 lei Vrancea  faţă de 1365 lei în Municipiul Bucureşti, 1359 lei Hunedoara ṣi 1280 lei în judeṭul Braṣov).
Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG  nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate (în prezent - indemnizaţie socială), în trimestrul II 2018, a fost de 806,3 mii persoane, din care:
-    661,8 mii persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 14,1% din totalul pensionarilor din această categorie;
-    143,0 mii persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori, reprezentând 42,2% din totalul acestora;
-    1,5 mii persoane din sistemul militar, reprezentând 0,8% din totalul acestei categorii.

Tag-uri Institutii: