Publicat: 28 Martie, 2018 - 09:54
Share

Numărul mediu de pensionari a fost de 5228 mii persoane, în scădere cu 29 mii persoane faţă de anul precedent; raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 9 la 10, informează un comunicat de presă al Institutului Național de Statistică.
    pensia medie lunară a fost de 1069 lei, mai mare cu 12,8% faţă de anul precedent; 
    pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 1026 lei, iar raportul dintre pensia medie de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (fără impozit şi fără contribuţia de asigurări sociale de sănătate) şi câştigul salarial mediu net a fost de 52,8% (comparativ cu 53,3% în anul precedent);
    indicele pensiei medii reale faţă de anul precedent, calculat ca raport între indicele pensiei nominale pentru calculul pensiei reale* şi indicele preţurilor de consum a fost de 114,3%.
Raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor prezintă variaţii semnificative în profil teritorial, de la numai 5 pensionari la 10 salariaţi în Municipiul Bucureşti ṣi Ilfov, la 17  la 10 în judeţul Teleorman, 16 la 10 în judeṭul Giurgiu ṣi 15 la 10 în judeṭul Vaslui.
Pensia medie de asiguări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă depăşind 400 de lei (825 lei în judeţul Botoṣani, 827 lei în judeṭul Giurgiu, 850 lei în judeṭul Vrancea faţă de 1304 lei în Municipiul Bucureşti, 1282 lei în judeṭul Hunedoara,  1226 lei în judeṭul Braṣov).
Pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,9%) în numărul total de pensionari. Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 89,5% în totalul celor de asigurări sociale.
Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (76,0%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale.
Pensionarii cuprinşi în categoriile de pensii – anticipată şi anticipată parţial- au reprezentat 1,9%.
Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG  nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate (actual - indemnizaţie socială), în anul 2017, a fost de 828,5 mii persoane, din care:
•    660,2 mii persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 14,1% din totalul pensionarilor din această categorie;
•    160,3 mii persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori, reprezentând 42,7% din totalul acestora;
•    8,0 mii persoane din sistemul militar, reprezentând 4,8% din totalul acestei categorii.
 

Tag-uri Nume: