Publicat: 14 Martie, 2018 - 10:52

În trimestrul IV 2017: numărul mediu de pensionari a fost de 5229 mii persoane, în creṣtere cu 5 mii persoane faţă de trimestrul precedent, informează un comunicat de presă al Institutului Național de Statistică 
    pensia medie lunară a fost de 1132 lei, mai mare cu 2,4% faţă de trimestrul precedent; 
    pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 1071 lei, iar raportul dintre pensia medie nominala netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (fără impozit ṣi contribuṭia de asigurări sociale de sănătate) şi câştigul salarial mediu net a fost de 52,5% (comparativ cu 55,3% în trimestrul precedent);
    indicele pensiei medii reale faţă de trimestrul precedent, calculat ca raport între indicele pensiei nominale pentru calculul pensiei reale* şi indicele preţurilor de consum a fost de 100,0%. 
Raportul pe total dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 9 la 10; acest raport prezintă variaţii semnificative în profil teritorial, de la numai 5 pensionari la 10 salariaţi în Municipiul Bucureşti, la 17 pensionari la 10 salariaṭi în judeţul Teleorman.
 
Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă fiind de 502 de lei (860 lei în judeţul Botoṣani faţă de 1362 lei în Municipiul Bucureşti).
Pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,9%) în numărul total de pensionari. Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 89,7% în totalul celor de asigurări sociale.
Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (76,3%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale. Pensionarii cuprinşi în categoriile de pensii – anticipată şi anticipată parţial ¬¬- au reprezentat 2,0%.
Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG  nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate (actual - indemnizaţie socială), în trimestrul IV 2017, a fost de 812,8 mii persoane, din care:
•    659,1 mii persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 14,1% din totalul pensionarilor din această categorie;
•    152,1 mii persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori, reprezentând 42,2% din totalul acestora;
•    1,6 mii persoane din sistemul militar, reprezentând 1,0% din totalul acestei categorii.

Tag-uri Nume: