Publicat: 28 Martie, 2017 - 10:43

Numărul mediu de pensionari a fost de 5257 mii persoane, în scădere cu 49 mii persoane faţă de anul precedent, informează un comunicat de presă al Institutului Național de Statistică. Raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 9 la 10;
    pensia medie lunară a fost de 948 lei, mai mare cu 6,3% faţă de anul precedent; 
    pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 931 lei, iar raportul dintre pensia medie de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (fără impozit şi fără contribuţia de asigurări sociale de sănătate) şi câştigul salarial mediu net a fost de 53,3% (comparativ cu 57,8% în anul precedent);
    indicele pensiei medii reale faţă de anul precedent, calculat ca raport între indicele pensiei nominale pentru calculul pensiei reale şi indicele preţurilor de consum a fost de 107,5%.
Evoluţia indicelui pensiei nominale şi a indicelui preţurilor de consum în perioada 2005-2016
 
       Datele graficului in format (xls).
Raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor prezintă variaţii semnificative în profil teritorial, de la numai 5 pensionari la 10 salariaţi în Municipiul Bucureşti la 17  la 10 în judeţul Teleorman.
Pensia medie de asiguări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă depăşind 400 de lei (711 lei în judeţul Giurgiu faţă de 1122 lei în Municipiul Bucureşti).
Pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,9%) în numărul total de pensionari. Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 89,0% în totalul celor de asigurări sociale.
Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (75,1%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale.
Pensionarii cuprinşi în categoriile de pensii – anticipată şi anticipată parţial- au reprezentat 1,9%.

  

 

Numărul mediu al pensionarilor şi pensia medie lunară

 

Numărul mediu

- mii persoane -

Pensia medie

- lei lunar -

2015

2016

2015

2016

TOTAL

5306

5257

892

948

din care, după nivelul de pensionare:

Asigurări sociale

5302

5254

893

949

din care, de asigurări sociale de stat

4683

4678

886

931

din care, asigurări sociale  după categorii de pensii:

A) Limită de vârstă

3920

3946

1010

1077

B) Pensie anticipată

23

23

1077

1114

C) Pensie anticipată parţial

86

75

632

643

D) Invaliditate

679

633

584

582

E) Urmaş

594

577

499

508

Datele tabelului in format (xls).

 

Numărul mediu al pensionarilor şi pensia medie lunară 

Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate (actual - indemnizaţie socială), în anul 2016, a fost de 566,6 mii persoane, din care:
•    459,4 mii persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 9,8% din totalul pensionarilor din această categorie;
•    107,2 mii persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori, reprezentând 25,6% din totalul acestora.