Publicat: 14 Martie, 2017 - 09:57

Numărul mediu de pensionari a fost de 5245 mii persoane, în scădere cu 6 mii persoane faţă de trimestrul precedent, informează un comunicat de presă al Institutului Național de Statistică.  
    pensia medie lunară a fost de 958 lei, mai mare cu 0,7% faţă de trimestrul precedent; 
    pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 931 lei, iar raportul dintre pensia medie nominala netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (fără impozit ṣi contribuṭia de asigurări sociale de sănătate) şi câştigul salarial mediu net a fost de 50,1% (comparativ cu 53,3% în trimestrul precedent);
    indicele pensiei medii reale faţă de trimestrul precedent, calculat ca raport între indicele pensiei nominale pentru calculul pensiei reale şi indicele preţurilor de consum a fost de 100.1%. 
Raportul pe total dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 9 la 10; acest raport prezintă variaţii semnificative în profil teritorial, de la numai 5 pensionari la 10 salariaţi în Municipiul Bucureşti, la 17 pensionari la 10 salariaṭi în judeţul Teleorman.
Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă depăşind 400 de lei (750 lei în judeţul Giurgiu faţă de 1183 lei în Municipiul Bucureşti).
Pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,9%) în numărul total de pensionari. Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 89,2% în totalul celor de asigurări sociale.
Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (75,6%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale.
Pensionarii cuprinşi în categoriile de pensii – anticipată şi anticipată parţial ¬¬- au reprezentat 1,8%.
Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate (actual - indemnizaţie socială), în trimestrul IV 2016, a fost de 570,1 mii persoane, din care:
•    467,3 mii persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 10,0% din totalul pensionarilor din această categorie;
•    102,8 mii persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori, reprezentând 25,5% din totalul acestora.