28 mai 2022

Numărul total estimat al burselor şcolare care vor fi acordate în anul 2022 este de 670.000

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Precizări privind creşterea cuantumului minim al burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi dublarea bugetului alocat burselor elevilor

În anul şcolar 2020/2021 numărul total al elevilor eligibili pentru acordarea burselor şcolare (separat de bursele profesionale şi de bursa „Bani de liceu”)* a fost de 1.418.331 (710.731 elevi în învăţământul gimnazial, 600.192 elevi în învăţământul liceal şi 107.408 în învăţământul profesional).

Dintre aceştia, un număr de 753.400 elevi au avut medii mai mari de 8.50 (mai mult de 53% din totalul elevilor eligibili); un număr de 578.743 elevi au avut medii mai mari de 9.00 (mai mult de 40% din totalul elevilor eligibili); un număr de 346.698 elevi au avut medii mai mari de 9.50 (aproape 25% din totalul elevilor eligibili);

La începutul anului şcolar 2021/2022 numărul total al elevilor eligibili pentru acordarea burselor şcolare este de 1.421.467 (741.848 elevi în învăţământul gimnazial, 576.507 elevi în învăţământul liceal şi 103.112 în învăţământul profesional).

În data de 14.09.2021 Consiliul Naţional al Elevilor (CNE) a propus o serie de amendamente la ordinul ministrului privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, conform adresei ataşate. Astfel, CNE a propus modificarea Art. 8 al OM 5576/2011 în următoarea formulare: ” Bursele de merit se acordă elevilor care se
încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare:[…]cazul 2: au rezultate deosebite la învăţătură – au obţinut media generală între 9.50 -10.00 …..”

Ministerul Educaţiei a analizat propunerea Consiliului Naţional al Elevilor şi a promovat-o ca atare în Nota de Fundamentare a proiectului de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea cuantumului minim al burselor, odată cu creşterea de 5 ori a cuantumului minim al bursei de performanţă, cu dublarea cuantumului minim al burselor sociale şi de merit şi creşterea cu 50% a bursei de studiu.

Numărul total estimat al burselor care vor fi acordate în anul 2022 este de 670.000 (cca. 47%, în raport cu numărul elevilor eligibili). Precizăm că bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.

Reamintim că în anul 2020 bugetul total, la nivel naţional, al burselor elevilor a fost de 270 milioane lei, în anul 2021 bugetul total al burselor elevilor a fost de 540 milioane lei, iar pentru anul 2022, aferent acestor creşteri, bugetul estimat propus este de peste 1,031 miliarde de lei (de cca. 4 ori mai mare în raport cu bugetul de burse al anului 2020). La acest buget se adaugă cca. 240 milioane lei pentru bursa profesională şi bursa „Bani de liceu”, sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei.
Ministerul Educaţiei se delimitează de orice informaţie falsă apărută în mass-media cu privire la micşorarea cuantumului burselor elevilor/micşorarea bugetului acordat pentru bursele elevilor.

Ministerul Educaţiei a făcut şi face eforturi susţinute pentru ca în anul 2022 să se asigure un buget de 4 ori mai mare faţă de anul 2020 şi aproape dublu faţă de anul 2021. Creşterea semnificativă a cuantumului minim al burselor se constituie în egală măsură într-un instrument real şi eficient de stimulare a performanţei, dar şi de reducere a abandonului şcolar.

* Numărul de beneficiari ai bursei profesionale (200 lei/luna) a fost 111.786, iar numărul de beneficiari ai bursei „Bani de liceu” (250 lei/luna) a fost 28.588.

Sorin Mihai Cîmpeanu
Ministrul Educaţiei