Publicat: 3 Iunie, 2019 - 00:00

Editura ieșeană Junimea are o bogăție de colecții, între care și pentru debutanți, fie ei poeți sau prozatori. Colecția pentru prozatori se cheamă ”Numele prozatorului”. Cele mai recente apariții sunt cele pe care le prezentăm în numărul de astăzi al acestei rubrici.

Cătălin Rojișteanu, născut în 1974, absolvent al Academiei Tehnice Militare, doctor în științe inginerești din 2003, când a și părăsit sistemul militar. Este autor sau coautor al unor manuale, note de curs și lucrări de specialitate. Scrie poezii, a și publicat un volum de poeme, apoi a trecut la proză – acesta de povestiri și un roman. La Editura Junimea a publicat ”Despre cele ce pot fi”. Cu proza sa i-a entuziasmat cu proza sa pe câțiva dintre scriitorii consacrați, între care Liviu Antonesei și Doina Ruști. Cea din urmă declara: ”Cătălin Rojișteanu este un povestitor preocupat de înnoirea epicului, căutător de comori, ceea ce face ca frazele sale să curgă alert, cu vigilență și respect față de verb, iar temele, diverse și încercate, să alunece cu ușurință de la un registru la altul. Dar adevăratul său potențial se remarcă la nivel de personaje – bine alcătuite, uneori pe un șablon care evocă suprarealismul, ca abulicul Marcel.” Volumul conține paisprezece povestiri.

Valeriu Mardare (născut în 1958) are cu cu totul altă pregărire: este profesor, traducator și publicist, doctor in filologie, cu o bogată experiență în predarea limbii neogrecești. A publicat mai multe dicționare și ghiduri de conversație. A fost distins cu Premiul Asociației Traducătorilor de Literatura din Grecia in anul 2004.

Valeriu Mardare debutează acum şi ca prozator, cu Înnegurare, dezvăluind – scrie Traian Diaconescu -  un univers marginal, psiho-patologic, unde naratori variaţi îmbină introspecţia cu reflecţii asupra existenţei cotidiene. Volumul reprezintă un triptic enigmatic, unitar prin personajele fără nume, marcate de trecut, însă cu propensiuni creatoare, evadând prin forme mentale  dintr-o stare cvasiautistă în lumea socială activă. Nostalgice, introvertite, ele sunt rupte de ambientul social agresiv şi dovedesc că au, în final, un fond mental dinamic şi salvator. În mediul lor citadin şi în evoluţiile lor, cititorii pot recunoaşte propria lor cetate şi pe propriii concitadini ce aspiră la normalitate. Dacă în prima povestire personajul pare un <<idiot>> postdostoievskian, spectrul suferinzilor se regăseşte şi  în celelalte povestiri, unde se produc contaminări subtile între narator şi eroi. Prin mesajul său major şi prin arta sa modernă, Valeriu Mardare incită cititorul la o meditaţie asupra fiinţei moderne. Premizele acestea ne îndreptăţesc ca, pe viitor, să aşteptăm de la el lucrări antologice.”

Volumul cuprinde trei povestiri.

 

Cătălin Rojișteanu – Despre cele ce pot fi. 173 pag. Valeriu Mardare – Înnegurare. Povestiti aproape uitate. 165 pag. Editura Junimea, colecția Numele prozatorului (debut).

 

Topic: 

Format: