28 noiembrie 2021

O nouă secţiune dedicată finanţării sustenabile în site-ul ASF

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Începând de astăzi, pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară www.asfromania.ro este disponibilă o nouă secţiune, dedicată finanţelor sustenabile şi tranziţiei verzi.

În contextul iniţiativelor din ultimii ani, derulate la nivel european şi care vizează dezvoltarea durabilă, se remarcă o preocupare sporită pentru transformarea sectorului financiar în vederea câştigării capacităţii de a finanţa proiecte sutenabile, de termen lung, în condiţiile în care provocărilor legate de schimbările climatice la nivel global li se adaugă şi impactul pandemiei de COVID-19.

„În acest scop, Autoritatea de Supraveghere Financiară este foarte interesată să urmărească felul în care entităţile din pieţele financiare nebancare decid planurile viitoare de investiţii luând în considerare factorii de mediu, sociali şi de guvernanţă (factorii ESG). Astfel putem să observăm cum anume se orientează investiţiile pe termen mai lung în activităţi şi proiecte economice durabile. Reamintesc totodată că pieţele supravegheate de Autoritate vor trebui să înglobeze direcţii de dezvoltare specifice reducerii semnificative a riscului climatic”, afirmă domnul Nicu Marcu, Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Noua secţiune din site-ul ASF oferă acces la legislaţia de nivel european şi naţional dedicată acestei problematici, precum şi recomandări şi informaţii ce pot fi considerate utile în abordarea acestui domeniu de către entităţile ce activează în piaţa financiară nebancară.

Secţiunea va fi dezvoltată cu noi informaţii, date şi abordări pe măsură ce acestea devin disponibile.

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.