Publicat: 5 Septembrie, 2018 - 12:36

Universitatea Politehnica Timişoara organizează în luna septembrie o nouă sesiune de admitere la ciclul de licenţă.
Pentru cele 341 de locuri bugetate şi 258 de locuri cu taxă, disponibile pentru sesiunea septembrie la Universitatea Politehnica Timişoara, înscrierile se fac în perioada 10 - 15 septembrie 2018, concursul de admitere (de dosare sau cu probe de verificare, după caz) va avea loc în 17 septembrie, afişarea rezultatelor e prevăzută în 18 septembrie, iar între 18 - 21 septembrie vor avea loc mai multe runde de confirmări succesive.

Admiterea la ciclul de licenţă, sesiunea septembrie 2018, la Universitatea Politehnica Timişoara, va fi organizată la următoarele facultăţi:

- Facultatea de Automatică şi Calculatoare - 14 locuri (dintre care 4 bugetate), doar la domeniul Informatică;

- Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului - 20 de locuri bugetate şi 20 cu taxă, în domeniile Inginerie chimică, Ingineria mediului şi Ingineria produselor alimentare;

- Facultatea de Construcţii - 90 de locuri (50 bugetate), la domeniile Inginerie geodezică, Ingineria instalaţiilor, dar şi la Inginerie civilă (în limbile română, engleză şi germană);

- Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii - 38 de locuri bugetate şi 25 cu taxă, la domeniile Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale în limba română, engleză şi învăţământ la distanţă;

- La Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică sunt disponibile, la cele două domenii, 50 de locuri bugetate şi 20 cu taxă;

- Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi, cu domeniile Inginerie şi management şi Ştiinţe administrative, scoate la concurs 22 de locuri bugetate şi 10 cu taxă;

- Facultatea de Mecanică oferă cele mai multe locuri (102 bugetate şi 56 cu taxă, cele mai multe fiind în domeniul Inginerie mecanică;

- La Facultatea de Inginerie din Hunedoara sunt 44 de locuri bugetate şi 20 cu taxă, cele mai multe fiind la Ştiinţe inginereşti aplicate;

- Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării oferă 8 locuri bugetate şi 53 cu taxă, majoritatea pentru învăţământ la distanţă;
- La Facultatea de Arhitectură şi Urbanism sunt disponibile 3 locuri bugetate şi 4 cu taxă.

Absolvenţii de liceu care optează pentru una dintre facultăţile UPT vor beneficia - pe lângă şansa de a studia în cea mai puternică universitate din vestul ţării şi una dintre cele mai bine clasate, atât pe plan naţional, cât şi central-european - de o serie de facilităţi: acces la burse MEN de performanţă, de merit sau sociale (între 580 - 1.000 de lei), burse de sprijin pentru studenţii cu venituri modeste, burse oferite de universitate şi burse oferite de companii, cazare în căminele proprii pentru toţi studenţii, masa subvenţionată, acces la burse pentru stagii în străinătate, acces gratuit la cea mai modernă bibliotecă din ţară şi la bazele de date ale întregului centru universitar, acces gratuit la cea mai modernă bază sportivă studenţească din ţară, transport local şi transport CFR gratuit.

Tag-uri Institutii: