Publicat: 2 Februarie, 2017 - 16:20

Organizatia pentru Apărarea Drepturilor Omului, „OADO” este organizaţie neguvernamentală de interes naţional şi utilitate publica, specializată in problematica complexa a ceea ce înseamna cunoaşterea, promovarea si apărarea drepturilor fundamentale ale omului, aşa cum sunt ele stipulate în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului de la 10 decembrie 1948. O.A.D.O a fost înfiinţată imediat după Revoluţia din 1989, în aprilie 1990, şi are ca scop promovarea principiilor Cartei ONU şi Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului în procesul de restaurare democratică şi de reforme economice şi sociale post-totalitare din România

Organizaţia, care, în conformitate cu Legea nr. 554/2004 a Contenciosului Administrativ este asimilată autorităţilor publice şi funcţionează în regim de putere publică, se manifestă activ atât în cadrul societăţii civile interne, cât şi internaţionale, păstrând o permanentă legătură cu instituţiile Europene şi cu principalele organisme ONU implicate în promovarea drepturilor şi libertăţilor fiinţelor umane, fiind instituţie juridică de interes naţional şi utilitate publică, membru cu Statut Special Consultativ  al ONU–ECOSOC, cu reprezentant permanent la New York, Geneva şi Viena, membru Participativ al Consiliului Europei, cu reprezentant permanent la Strasbourg şi Bruxelles şi membru colectiv al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.

 

OADO face un apel la calm şi decenţă, în contextul manifestărilor violente din cursul nopţii de ieri, când un protest paşnic al cetăţenilor, în fond un drept legitim al lor, a fost deturnat de la sensul lui real, prin infiltrarea în rândul manifestanţilor a suporterilor unor cluburi de fotbal, care au atacat forţele de ordine, respectiv Jandarmeria, probabil în speranţa că se vor isca conflicte violente şi vor schimba scopul real al manifestanţilor, circa 200.000 oameni.

Deşi am susţinut public necesitatea adoptării celor două ordonanţe, care să ţină cont de realităţile concrete ale mediului infracţional din România, cu respectarea legii, totuşi, pe fondul manifestaţiilor de amploare în aproape toate oraşele ţării, care denotă interesul uriaş al populaţiei privind cele două proiecte de acte normative, fiecare cu impact major asupra vieţii sociale din România, poate că ar fi util ca Executivul să reconsidere retragerea celor două acte normative sau să le modifice prin  eliminarea pragului de 200.000 lei, când fapta săvârşită capătă conotaţii penale sau reevaluarea termenului de şase luni privind denunţul.

Saupoate - de ce nu? - reaşezarea ordonanţei de modificare a Codului penal şi Codului de procedură penală pe baze noi, în concordanţă cu deciziile Curţii Constituţionale, după o perioadă de revenire la calm şi ducerea unui dialog la nivel naţional cu toate forţele politice şi cu societatea civilă. Să nu uităm că aceste măsuri au fost sugerate inclusiv de partenerii europeni, cheia fiind modul de elaborare şi aplicare, cu precizări mai exacte.

Celor care astăzi manifestă pe străzile României, în mod paşnic, sigur nu li s-a încălcat niciun drept fundamental numai că, în mod firesc, ei nu vor să trăiască într-o ţară în care este legalizat furtul şi abuzul autorităţilor până la suma de 200.000 lei, fără ca nimeni să-i tragă la răspundere, cum tot la fel, nu pot fi de acord şi nu-şi doresc un termen-limită când se poate depune un denunţ penal.

Este trist să constaţi că, după 27 ani, s-a revenit la manifestaţii de stradă care să conteste un Executiv ales pe baze democratice, prin votul cetăţenilor, chiar dacă unele măsuri luate de acesta pot fi apreciate drept prea puţin studiate.

În plus, OADO care, de 27 ani de aşa-zisă democraţie, a asistat la tot felul de manifestări stradale mai mult sau mai puţin paşnice, precum mineriadele, care au trimis ţara în negura istoriei, cheamă la calm şi la judecarea acestor probleme care au inflamat spiritele, care să fie făcută într-o manieră aşezată şi responsabilă, în aşa fel încât rezultatul final să întrunească adeziunea cetăţenilor dar să fie şi în spiritul legii şi a moralei sociale.   

 

                                                                                                            O.A.D.O.