19 iunie 2021

Observatorul Astronomic din Timişoara – un obiectiv al cunoaşterii ştiinţifice

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Observatorul Astronomic din Timişoara, întemeiat de profesorul Ioan Curea – un obiectiv al cunoaşterii ştiinţifice care merită să revină în circuitul cercetării şi să fie deschis publicului larg

– Comunicat de presă / 31 mai 2021 –

Stimate jurnaliste, stimaţi jurnalişti,

Universitatea de Vest din Timişoara susţine implicarea mediului universitar în viaţa comunităţii prin programe de cercetare, dar şi prin direcţii de dezvoltare a promovării şi popularizării cunoaşterii ştiinţifice pentru publicul larg.

În această perspectivă, UVT îşi exprimă intenţia de a prelua activităţile Observatorului Astronomic timişorean, în acord cu Filiala Timişoara a Academiei Române şi cu Primăria Municipiului Timişoara, un obiectiv a cărui activitate a fost întemeiată de profesorul Ioan Curea, cu numele căruia a fost denumită şi Aula Magna a UVT – un centru al cunoaşterii ştiinţifice care merită să revină în circuitul cercetării universitare şi să fie deschis publicului larg.

De câţiva ani, administraţia locală a studiat variante de a prelua administrarea Observatorului Astronomic timişorean, care însă nu s-au concretizat într-o formulă funcţională, iar subiectul este deja unul despre care în comunitatea locală au avut loc dezbateri repetate. UVT are însă o motivaţie obiectivă, care explică această solicitare, legată atât de istoria întemeierii Observatorului, dar şi de activităţile universitare.

Astfel:

1. Funcţional şi profesional, la UVT se găsesc specialiştii care pot să operaţionalizeze funcţionarea acestuia – cadre didactice şi cercetători, fizicieni, matematicieni, geografi;

2. UVT susţine programe de studii de licenţă, masterat şi doctorat legate de domeniile de activitate ale observatorului astronomic, iar un număr semnificativ de studenţi beneficiază de utilizarea acestuia în mod direct (fizică, matematică, geografie) sau prin intermediul disciplinelor complementare;

3. UVT este singura instituţie care, în ciuda faptului că nu a avut în patrimoniu acest Observator Astronomic, a organizat acţiuni şi activităţi de popularizare a ştiinţei la care au participat anual sute de copii, elevi şi tineri, aşa cum au fost evenimentele de tipul Zilelor Porţilor Deschise la Facultatea de Fizică, sau Noaptea Cercetătorilor;

4. Universitatea de Vest din Timişoara are capacitatea, resursele materiale şi mai ales resursele umane necesare repunerii în circuit a unui astfel de obiectiv. Acesta ar putea sa devină locul în care sute de studenţi, de la fizică, matematică şi geografie, în cadrul disciplinelor de specialitate, dar şi din alte domenii, în cadrul disciplinelor complementare, ar putea sa beneficieze de o infrastructură experimentală adusă la zi, dar şi locul în care mii de elevi, în special din Timişoara şi din judeţul Timiş, ar putea sa beneficieze de vizite ghidate într-un viitor centru integrat de astronomie (observator astronomic, planetariu, săli de proiecţie şi săli de conferinţe), ori locul în care mii de timişoreni ar putea să se relaxeze prin deschiderea parcului către aceştia, în linia binecunoscută a rolului asumat de UVT în comunitate, la fel cum s-a întâmplat cu parcul din Bulevardul V. Pârvan nr 4 sau parcul din spaţiul Oituz;

5. De asemenea, revenirea Observatorului Astronomic în patrimoniul UVT nu ar fi doar varianta optimă pentru funcţionarea şi revitalizarea acestuia, ar fi şi o normală reparaţie morală, după ce Observatorul Astronomic a aparţinut UVT, fiind realizat – conceput şi construit – prin munca voluntară a angajaţilor UVT.

„Având în vedere că istoria acestui centru de atracţie ştiinţifică este legată de Universitatea de Vest din Timişoara, dar mai ales că obiectivul Observatorului Astronomic este unul axat pe activităţile de observare astronomică şi popularizare a ştiinţei, considerăm firesc ca viitoarea administrare a acestuia să fie realizată de UVT. Suntem absolut convinşi că cercetătorii şi studenţii facultăţilor UVT vor readuce la viaţă programe interesante dedicate studiului astronomic, pentru repunerea în valoare a rolului acestui Observator şi deschiderea activităţii către publicul larg, reluând astfel o istorie frumoasă a Observatorului Astronomic timişorean, legată de profesorul Ioan Curea”, remarcă rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea.