Publicat: 25 Ianuarie, 2013 - 07:00

Persoanele care vor să obţină permisul de conducere vor susţine proba teoretică şi proba practică în zile diferite, în timp ce intrarea la examen se va face pe baza unui bilet de ordine cu un cod de bare. De asemenea, în timpul susţinerii testului grilă, pe fişa de examen vor fi printate 3 elemente faciale ale candidatului, iar candidaţii vor fi testaţi în legătură cu abilitatea lor de a conduce un autovehicul o durată minimă, potrivit Ordinul MAI nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, ce a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 843, la 16 decembrie 2010.

Proba teoretică: Potrivit Ordinului privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, examenul teoretic se va susţine folosindu-se aplicaţia informatică realizată şi gestionată de catre DRPCIV. Proba teoretica va fi, de regula, in limba romana, cetaţenii aparţinînd minoritaţilor avînd, posibilitatea de a susţine, la cerere, examenul în limba materna. De asemenea, străinii şi cetaţenii UE pot susţine examenul teoretic fie în engleza, franceza sau germana, putînd opta în acest sens la completarea cererii tip. De asemenea, Ordinul nr. 268/2010 prevede ca accesul candidaţilor la aplicaţia informatică să se realizeze pe baza unui bon de ordine care conţine un cod de bare, înmînat de lucratorii serviciilor publice comunitare, la intrarea în sala de examinare. Codul de bare identifica intrebarile la care va raspunde un anumit candidat si are valabilitate doar in ziua emiterii.

După cum se arată în actul normativ, întrebările pe baza cărora se susţine proba teoretică şi răspunsurile aferente acestora din care sunt generate testele de examen, se elaboreaza si se administreaza de catre DRPCIV, in mod unitar la nivelul intregii tari, prin intermediul unei aplicatii informatice. În acest sens, candidaţii îşi pot verifica cunostinţele printr-o aplicaţie pusă la dispozitia publicului de catre DRPCIV, în mod gratuit, printr-un serviciu online pe pagina proprie de internet.

Conform actului normativ, proba teoretica va cuprinde un numar diferenţiat de întrebări particularizate pentru fiecare categorie/subcategorie, criteriile de promovabilitate fiind:

a) pentru categoriile A si A1, testul cuprinde 20 de întrebari, timpul de soluţionare fiind de 20 minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie sa răspundă corect la cel putin 17 intrebari;
b) pentru categoriile B, B1, C, C1, Tr, D, D1, Tb sau Tv testul cuprinde 26 de întrebări, timpul de soluţionare fiind de 30 minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie sa raspunda corect la cel putin 22 intrebari;

c) pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E si DE, testul cuprinde 11 de întrebări, timpul de solutionare fiind de 15 minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie sa raspunda corect la cel putin 9 întrebari.

Totodată, testele vor cuprinde noţiuni generale referitoare la toate categoriile de vehicule, care privesc:

a) dispoziţiile legale în materie de circulaţie rutieră, în special cele care vizează semnalizarea rutierã, regulile de prioritate şi restricţiile de viteză;

b) conducatorul auto, precum importanţa unui comportament vigilent şi a unei atitudini adecvate faţã de alti participanţi la trafic şi functiile de percepţie, de evaluare şi de decizie, în special timpul de reacţie şi modificarile comportamentului conducatorului auto ca urmare a efectelor consumului de alcool, droguri şi medicamente cu influenţe negative asupra conducerii unui autovehicul, a stărilor emoţionale şi a oboselii;

c) drum, precum normele legale referitoare la respectarea distantelor de sigurantã dintre vehicule, distantei de franare si tinutei de drum a vehiculului in diferite conditii meteorologice si in functie de starea carosabilului si riscurile de conducere legate de starea diferitã a carosabilului si mai ales variaţiile acestuia în funcţie de condiţiile atmosferice şi de vizibilitate, caracteristicile diferitelor tipuri de drumuri şi dispoziţiile legale conexe şi securitate rutieră în tunele;

d) identificarea riscurilor specifice în raport cu lipsa de experienţã raportată la unele categoriile de participanţi la trafic cu vulnerabilitate sporitã, cum sunt: copiii, pietonii, bicicliştii şi persoanele cu mobilitate redusã la care se mai adaugă riscurile  conducerii diferitelor tipuri de vehicule în condiţii de vizibilitate redusă;

e) reglementãri referitoare la documentele administrative necesare folosirii vehiculului şi reguli generale privind comportamentul pe care trebuie sã îl adopte conducatorul auto în cazul producerii unui accident din care au rezultat victime omenesti (acordarea primului ajutor, prezervarea urmelor de la locul accidentului, anunţarea poliţiei şi a salvarii, etc.) sau doar pagube materiale (aplicarea procedurilor de constatare amiabila) şi luarea altor masuri pentru îndepărtarea sau diminuarea efectelor accidentului; masuri de securitate referitoare la incarcatura vehiculului şi la persoanele transportate;

f) precauţiile care trebuie luate la părăsirea vehiculului;

g) elementele mecanice legate de securitatea conducerii auto: posibilitatea de a sesiza defecţiunile curente care pot afecta indeosebi eficacitatea sistemului de direcţie, de suspensie, de frînare, rulare, farurile şi semnalizatoarele, catadioptrii, oglinzile retrovizoare, spălătoarele şi ştergatoarele de parbriz, sistemul de eşapament, centurile de siguranţă şi claxonul;

h) echipamentele de siguranţã pasivă ale vehiculelor : centurilor de siguranţã şi a echipamentelor de siguranţã pentru copii;

i) regulile de folosire a vehiculului raportate la protecţia mediului înconjurator: folosirea corespunzatoare a sistemului de avertizare sonoră, consumul moderat de carburant, limitarea emisiilo poluante, etc.

Conform ordinului MAI, examenul se va sustine cu cel putin doi candidati in sala.

Candidatul este declarat „Respins” dacă nu răspunde corect, în timpul şi la numărul minim de întrebări prevazute, precum şi în caz de fraudă sau de nerespectare a interdicţiilor.

La susţinerea probei teoretice, testul proriu-zis este precedat de 3 întrebari de acomodare. Indiferent de corectitudinea raspunsurilor la cele trei intrebari de acomodare, candidatul va trece la soluţionarea testului.

Intrebarile sunt generate de sistemul informatic. Candidatul poate răspunde la fiecare întrebare afişată în ordinea apariţiei acestora, sau poate amîna răspunsurile, revenind ulterior asupra întrebării sai întrebărilor.Noul act normativ emis de MAI prevede ca, pe timpul desfaşurării probei teoretice, sistemul informatic să preia 3 imagini faciale ale candidatului, care vor fi tiparite pe anexa la testul de examen.

Candidatii declaraţi respinşi se vor putea prezenta în vederea programării pentru o noua examinare numai după o perioadă de cel puţin 15 zile de la data declarării ca respins, dar nu mai tarziu de un an de la absolvirea cursurilor. Astfel, dupa expirarea termenului de un an, candidaţii sunt declaraţi respinşi.

Proba practică: Ordinul MAI prevede ca proba teoretică şi proba practică să se susţină în zile diferite. Proba teoretica se poate susţine în orice zi, pînă în ziua anterioară susţinerii probei practice.

Totodată, atunci cînd se solicită permise de conducere pentru mai multe categorii şi/sau subcategorii, probele se susţin în zile diferite, pentru fiecare categorie si/sau subcategorie de permis de conducere solicitată.

Proba practică se va susţine numai dupa o programare realizata în acest scop, în poligoane. În acest sens, mijloacele logistice necesare examinarii la proba practică sunt asigurate de şcoala unde au fost efectuate cursurile de pregatire a candidatului.

De asemenea, se prevede ca minorii, cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani care susţin probe, sa fie examinaţi în prezenţa unui martor, care poate fi unul dintre parinti, tutore, curator sau persoana în ingrijirea ori supravegherea caruia/careia acesta se află.

În acelaşi timp, traseele folosite la proba practică vor fi stabilite de catre poliţia rutieră urmînd a fi, de regulă, altele decat cele folosite în procesul de instruire practică a cursanţilor. Traseele trebuie să fie stabilite astfel încît să permită examinatorului aprecierea deprinderilor şi aptitudinilor necesare conducerii în siguranţă a unui autovehicul.

Timpul afectat probei practice trebuie sã fie de minim 25 de minute pentru categoriile B, BE şi subcategoria B1şsi de minim 45 de minute pentru celelalte categorii si subcategorii, iar distanţa parcursă trebuie să fie suficientă pentru ca examinatorul să poată aprecia aptitudinile şi comportamentul candidaţilor. Totodata, actul normativ prevede că “neîndeplinirea obligaţiilor şi neexecutarea corectă a manevrelor prevazute de actul normativ se penalizeaza de către examinator prin consemnarea, pe fila “verso” a anexei la testul de examen, a literei “I” in casuţele corespunzatoare regulii incalcate, ori de cate ori s-a constatat acea greşeala”.