12 august 2022

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomiţa anunţa publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT Săveni

Land plot management - real estate concept with a vacant land on a green field available for building construction and housing subdivision in a residential area for sale, rent, buy or investment.

Distribuie pe rețelele tale sociale:

ANUNŢ

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomiţa anunţa publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT Săveni, sectoarele cadastrale 0, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 şi 24 (cu imobile amplasate atât în intravilan, cât şi în extravilan), începând cu data de 17 august 2022, pe o perioadă de 60 zile calendaristice, conform art. 14 alin 1 din Legea 7/ 1996, a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul Contractului de servicii înregistrat la ANCPI sub nr. 27595/23.06.2021 (reprezentând lotul nr. 109).

Afişarea documentelor tehnice ale cadastrului se va realiza în locaţiile puse la dispoziţie de către Primăria comunei Săveni, precum şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale, respectiv pe pagina de internet a ANCPI.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei comunei Săveni şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Informaţii privind Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 se pot obţine pe site-ul ANCPI la adresa: http://www.ancpi.ro/pnccf/.