Publicat: 26 Mai, 2020 - 12:35
Share

HUBCAP - Digital Innovation HUBs and Collaborative Platform for Cyber-Physical Systems (CPS) - este un proiect dedicat IMM-urilor din Europa care dezvoltă sau utilizează tehnologii digitale, sprijinindu-le în procesul de adoptare de tehnologii avansate de proiectare a sistemelor fizico-cibernetice prin dezvoltarea a şapte centre de inovare digitală (Digital Innovation Hub) ce vor oferi expertiză tehnică, infrastructură experimentală şi cunoştinţe specifice inovaţiei digitale.

Suportul pentru IMM-uri va consta în accesul întreprinderilor la tehnologii de modelare/simulare şi utilizarea acestora în dezvoltarea unor sisteme fizico-cibernetice complexe ce integrează componente heterogene distincte printr-o platformă colaborativă dezvoltată în cadrul proiectului ce va facilita accesul la "ecosistemul" inovării la nivel transfrontalier.

Prin intermediul reţelei de centre de inovare digitală, IMM-urilor le va fi oferit un set cuprinzător de servicii de inovare digitală, inclusiv prin sprijinirea în identificarea de investiţii şi oportunităţi de afaceri. Platforma HUBCAP va organiza trei apeluri pe parcursul anilor 2020-2022 cu fonduri totale de 3,2 milioane euro ţintite pentru IMM-urile cele mai motivate pentru a genera produse, servicii, instrumente şi modele de afaceri utilizând tehnologiile de modelare/simulare a sistemelor fizico-cibernetice cu un potenţial de piaţă puternic în mai multe sectoare de activitate.

Primul apel "Start", cu termenul de depunere 30.06.2020, oferă o finanţare de 1000 euro pentru IMM-urile care pot dovedi că îşi pot integra pe platformă propriile modele de sisteme fizico-cibernetice. Suma va asigura IMM-urilor selecţionate accesul la servicii de inovare digitală şi experimentarea tehnologiei de modelare/simulare a sistemelor fizico-cibernetice complexe.

Prin intermediul celui de-al doilea apel, cu alocarea unei sume cuprinse între 30.000 euro şi 75.000 euro, vor fi finanţate şi sprijinite sub titlul de "Experiment" 30-40 de iniţiative transfrontaliere. Acestea vor fi formate din asocierea a minim două IMM-uri, menite să valideze tehnologia de modelare/simulare colaborativă a sistemelor fizico-cibernetice în domeniul lor şi motivate să valorifice noi oportunităţi, să perfecţioneze şi să intermedieze serviciile oferite de către centrele de inovare.

În cadrul celui de al treilea apel în cadrul proiectului, sub genericul "Inovare", sunt rezervate sume de 200.000 euro destinate consorţiilor de minim două IMM-uri care intenţionează dezvoltarea şi implementarea unor iniţiative "extrem de inovatoare şi de dificile prin crearea unor noi produse şi servicii cu mare impact pentru care să beneficieze de sprijin comercial şi tehnic din partea experţilor în domeniu".

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu (ULBS) este partener în proiectul HUBCAP şi are rolul de a sprijini IMM-urile interesate din România prin Centrul de Cercetare în Inteligenţă Conectată - INCON în colaborare cu Centrul de Transfer de Cunoaştere Hasso Plattner. Cooptarea în proiect a ULBS reprezintă o certificare a încrederii partenerilor în echipa de implementare, iar finalizarea proiectului un act de responsabilitate socială asumat în contextul noilor provocări ale economiei bazate pe produse inovative. Rezultatele vor fi cu siguranţă spectaculoase si vor oferi noi posibilităţi celor care vor identifica o oportunitate unică în participarea la proiect.

Proiectul HUBCAP face parte din eforturile de consolidarea a capacităţii de cercetare, dezvoltare şi inovare a Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu în domeniul Internetului Viitorului, finanţate prin proiectul nr. 69/08.09.2016 intitulat "Dezvoltarea sistemelor socio-fizico-cibernetice pe baza Internetului Lucrurilor în fabrica viitorului" ce se derulează în cadrul Facultăţii de Inginerie.