Publicat: 22 Ianuarie, 2012 - 11:33

Primarul General, Sorin Oprescu, a cerut operatorilor de deszăpezire să continue aplicarea tratamentelor preventive cu substanţe antiderapante pe toate artere principale, precum şi în pante, rampe, poduri şi pe arterele unde se afla obiective sociale, spitale, instituţii publice etc.

De asemenea, Primarul General a solicitat  inspectorilor Directiei de Ispectie si Control din cadrul Primariei Capitalei, sa verifice modul in care programul de masuri si actiuni este respectat de operatori.

Sâbătă, potrivit operatorilor de deszapezire s-a actionat in toate sectoarele Capitalei, in special pe arterele principale, iar acum, 120 de utilaje actioneaza pe arterele secundare si intersectii, acolo unde este necesar.

Potrivit operatorilor de salubrizare, dupa terminarea actiunilor de deszapezire,  utilajele vor stationa in urmatoarele puncte fixe:

Sectorul 1

Piata Victoriei
Piata Romana
La Gara (coloane)
Berzei x Stirbei
Calea Grivitei (intrare pod Basarab)
Chitila x b-dul Mihalache
Laminorului x Bucurestii Noi
Pescarus
Caranfil x Serbanescu
Miorita
Piata Presei Libere
Arcul de Triumf
Pod Floreasca
Bucuresti-Targoviste (la intrare)

Sectorul 2

Pod Europa
Pod Fundeni
Pod Pipera
Rond Bucur Obor
Biruintei (capatul tramvaiului 14)

Sectorul 3

B-dul Coposu x Bratianu
Timpuri Noi x Nerva Traian
Mihai Bravu x Vitan
Dristor x Mihai Bravu
Camil Ressu x Ramnicu Sarat

Sector 4

Sincai x Timpuri Noi
Pieptanari
Vacaresti ( la Arhivele Nationale )
Piata Aparatorii Patriei
CFR Progresul
Oltenitei x Brancoveanu

Sectorul 5

Palatul Parlamentului
Academia Militara
Prelungirea Ferentari
Sos. Alexandria x Magurele

Sectorul 6

Vasile Milea (pod Basarab)
Pasajul Lujerului - Cora
Podul Grand
Leul
Moghioros (la ceas)
Valea Cascadelor