10 august 2022

Ordinea de zi a şedinţei Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Marţi, 20 aprilie 2021, a avut loc şedinţa a Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, cu următoarea ordine de zi:

1. Propunere legislativă pentru completarea Art.138 şi a Art.178 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ (Plx 124/2021)

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi Legii 304/2004 privind organizarea judiciară (Plx 125/2021)

3. Propunere legislativă pentru completarea art.164 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii (Plx 147/2021)

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2021 privind modificarea şi completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă (PLx 151/2021)

Propunerile legislative de la punctele 1 şi 2 au fost amânate pentru o şedinţă viitoare.

Propunerea legislativă de la punctul 3 a fost avizată favorabil, cu majoritate de voturi.

Proiectul de lege de la punctul 4 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi.

PREŞEDINTE
Deputat Iusein IBRAM