Publicat: 23 Ianuarie, 2014 - 08:20
Share

Consiliul Superior al Magistraturii se reuneşte în şedinţă joi, începând cu ora 09.00. Pe ordinea de zi se află următoarele rapoarte:

Nr. crt.
Număr lucrare
Descriere lucrare

1.
843/2014
Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 4363/IJ/1131/DIP/2013 privind apărarea independenţei sistemului judiciar.

2.
1430/2014
Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 4318/IJ/1116/DIP/2013, având ca obiect apărarea independenţei profesionale a doamnei BOCA LUMINIŢA, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj.

3.
1117/2014
ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE:
Curte de Apel/Parchetul de pe lângă Curtea de Apel

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna DRĂCEA TUDORA, judecător la Curtea de Apel Craiova. ( Nr. 663/1154/2014)

Judecător la Curtea de Apel Craiova

Tribunal/ Parchetul de pe lângă Tribunal

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna AVRAM GABRIELA judecător la Tribunalul Brăila ( Nr. 697/1154/2014)
Judecător la Tribunalul Brăila

Judecătorie/ Parchetul de pe lângă Judecătorie

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul TRIPA AUREL ŞTEFAN, judecător la Judecătoria Ineu, suspendat din funcţie. ( Nr. 430/1154/2014)

Judecător la Judecătoria Ineu, suspendat din funcţie

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna PANTAZI CODRUŢA, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Paşcani ( Nr. 1/667/1154/2013)

Procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Paşcani
4.
1413/2014
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea formulată de domnii judecători stagiari Meceanu Constantin Cristinel şi Tudor Andreea Cristina, de modificare a opţiunilor privind repartizarea judecătorilor stagiari care au absolvit examenul de capacitate sesiunea 5 iulie - 7 noiembrie 2013.

5.
1408/2014
CONTESTAŢII: Nota DRUO nr. 27076/1154/2013 privind contestaţia formulată de domnul Militaru

Mihai Laurenţiu împotriva Hotărârii nr. 32/15.01.2014 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii

6.
1398/2014
Raport de activitate a Comisiei nr.1 în anul 2013 şi alegerea membrului C.S.M., coordonator al Comisiei nr.1 - Independenţa şi responsabilizarea justiţiei, eficientizarea activităţii acesteia şi creşterea performanţei judiciare; integritatea şi transparenţa sistemului judiciar ----------------- Documente 1) Raport de activitate a Comisiei nr.1 în anul 2013 şi alegerea membrului C.S.M., coordonator al Comisiei nr.1 - Independenţa şi responsabilizarea justiţiei, eficientizarea activităţii acesteia şi creşterea performanţei judiciare; integritatea şi transparenţa sistemului judiciar

7.
1411/2014
Raport de activitate pe anul 2013 al Comisiei nr. 2 - Eficientizarea activităţii Consiliului Superior al Magistraturii şi a instituţiilor coordonate; parteneriatul cu instituţiile interne şi societatea civilă. ----------------- Documente 1) Raport de activitate pe anul 2013 al Comisiei nr. 2 - Eficientizarea activităţii Consiliului Superior al Magistraturii şi a instituţiilor coordonate; parteneriatul cu instituţiile interne şi societatea civilă.

8.
1384/2014
Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 26154/1154/2013 privind opiniile exprimate de judecători cu privire la oportunitatea abrogării dispoziţiilor art.664 din Codul de procedură civilă sau modificării dispoziţiilor art 650 din acelaşi act normativ, în sensul stabilirii instanţei de executare în favoarea judecătoriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul debitorul.

9.
1410/2014
Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios referitoare la observaţiile şi propunerile transmise de instanţe cu privire la proiectul regulamentului de organizare a activităţii judecătorului de supraveghere a privării de libertate.

10.
1116/2014
Nota Serviciului de formare profesională şi statistică nr. 27608/1154/2014 privind aprobarea gradelor de complexitate pentru noile nomenclatoare Ecris în materie penală. ----------------- Documente 1) Nota Serviciului de formare profesională şi statistică nr. 27608/1154/2014 privind aprobarea gradelor de complexitate pentru noile nomenclatoare Ecris în materie penală. 

11.
1381/2014
Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 22110/1154/2013 privind opiniile instanţelor referitoare la identificarea soluţiilor în cazul imposibilităţii constituirii colegiului de conducere ca urmare a refuzului judecătorilor. ----------------- Documente 1) Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 22110/1154/2013 privind opiniile instanţelor referitoare la identificarea soluţiilor în cazul imposibilităţii constituirii colegiului de conducere ca urmare a refuzului judecătorilor.  2) Minuta Comisiei nr. 2 din 30.09.2013 

12.
1403/2014
Punct de vedere al DLDC referitor la avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 703/2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare. ----------------- Documente 1) Punct de vedere al DLDC referitor la avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 703/2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare. (L) 


13.
850/2014
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE GREFIERI: Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 30095/1154/2013 privind constituirea reţelei de formatori a Şcolii Naţionale de Grefieri pentru formare continuă în anul 2014. ----------------- Documente 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 30095/1154/2013 privind constituirea reţelei de formatori a Şcolii Naţionale de Grefieri pentru formare continuă în anul 2014.

14.
854/2014
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 369/1154/2014 privind scoaterea din categoria posturilor indisponibilizate a postului blocat în temeiul Hotărârii Plenului nr. 251/28.04.2011. ----------------- Documente 1) Minuta C2

15.
867/2014
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 17610/1154/2013 privind declaraţia prevăzută de art.5 alin.3 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. ----------------- Documente 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 17610/1154/2013 privind declaraţia prevăzută de art.5 alin.3 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (L) 

16.
1276/2014
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 15178/1154/2010 privind solicitarea domnului BÂRLIGEANU GHEORGHE, fost judecător în cadrul Judecătoriei Târgovişte de renunţare la cererea cu privire la numirea sa în funcţia de judecător.

17.
1005/2014
Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 565/1154/2014 privind plângerea prealabilă formulată de Asociaţia Magistraţilor din România împotriva Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1408/10.12.2013

18.
1429/2014
Punct de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 28436/1154/2013 privind proiectul Protocolului de colaborare dintre Fundaţia „Institutul Român de Informaţii Juridice” (ROLII) şi Wolters Kluver.

19.
839/2014
Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 29704/1154/2013 privind participarea reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii la reuniunile grupurilor de lucru ale Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ) Bruxelles, 9-10 decembrie 2013 . ----------------- Documente 1) Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 29704/1154/2013 privind participarea reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii la reuniunile grupurilor de lucru ale Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ) Bruxelles, 9-10 decembrie 2013.(L) 

20.
1111/2014
PROPUNERI DE MODIFICARE A COMPONENŢEI UNOR COMISII DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII PROFESIONALE A JUDECĂTORILOR/PROCURORILOR: 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.24943/1154/2013 privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.671/1154/2013 privind modificare
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Drobeta Turnu Severin. 3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.30216/1154/2013 privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui. 4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.816/1154/2014 privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Curţii de Apel Galaţi. 5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.497/1154/2014 privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. ----------------- Documente 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1102/1154/2014 privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.671/1154/2013 privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Drobeta Turnu Severin. 3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.30216/1154/2013 privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui.(L)  4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.816/1154/2014 privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Curţii de Apel Galaţi.(L) 5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.497/1154/2014 privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti.(L) 

21.
1100/2014
AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL ALE UNOR INSTANŢE JUDECĂTOREŞTI/PARCHETE: 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 27608/1154/2014 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii și de personal ale Curţii de Apel Bucureşti şi ale unor instanţe din circumscripţia acesteia. 2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 236/1154/2014 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii și de personal al Judecătoriei Videle. 3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 252/1154/2014 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii și de personal ale Curţii de Apel Bacău şi ale unor instanţe din circumscripţia teritorială a acesteia. 4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 30057/1154/2013 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii și de personal ale Curţii de Apel Ploieşti şi ale unor instanţe din circumscripţia teritorială a acesteia.

5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 261/1154/2014 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii și de personal ale unor instanţe din circumscripţia teritorială a Curţii de Apel Bucureşti. 6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 245/1154/2014 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii și de personal al Tribunalului Bacău. 7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 259/1154/2014 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii și de personal ale unor instanţe din circumscripţia teritorială a Curţii de Apel Braşov. 8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 29840/1154/2014 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii și de personal ale Curţii de Apel Suceava şi ale unor instanţe din circumscripţia acesteia. ----------------- Documente 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 27608/1154/2014 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii și de personal ale Curţii de Apel Bucureşti şi ale unor instanţe din circumscripţia acesteia.(L) 2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 236/1154/2014 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii și de personal al Judecătoriei Videle.(L)3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 252/1154/2014 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii și de personal ale Curţii de Apel Bacău şi ale unor instanţe din circumscripţia teritorială a acesteia.(L)  4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 30057/1154/2013 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii și de personal ale Curţii de Apel Ploieşti şi ale unor instanţe din circumscripţia teritorială a acesteia.(L)  5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 261/1154/2014 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii și de personal ale unor instanţe din circumscripţia teritorială a Curţii de Apel Bucureşti.(L)  6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 245/1154/2014 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii și de personal al Tribunalului Bacău.(L) 7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 259/1154/2014 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii și de personal ale unor instanţe din circumscripţia teritorială a Curţii de Apel Braşov.(L) 8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 29840/1154/2014 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii și de personal ale Curţii de Apel Suceava şi ale unor instanţe din circumscripţia acesteia.(L)
22.
1491/2014
Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe privind analiza preliminară a Raportului Comisiei Europene către Parlamentul European şi Consiliu privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare.

23.
1492/2014
Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 1481/1154/2014 privind participarea unui reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii la ceea de-a 63-a sesiune plenară a GRECO, care va avea loc în perioada 24-28 martie 2014, la Strasbourg, Franţa.

SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 23 IANUARIE 2014 ORA 11:00

Nr. crt.
Număr lucrare
Descriere lucrare

1.
922/2014
NUMIRE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE: 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 30080/1154/DRUO/2013 privind propunerea de numire a doamnei judecător DANCIU AURELIA, în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului Argeş. 2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 30079/1154/DRUO/2013 privind propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei pentru cauze civile din cadrul Judecătoriei Constanţa a doamnei judecător BOJIN CLAUDIA IONELA. 3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 30528/1154/DRUO/2013 privind propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei I civilă din cadrul Curţii de Apel Galaţi a doamnei judecător ANETA-LUMINIŢA CRISTEA. 4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 648/1154/DRUO/2014 privind propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Arad a domnului judecător MARTIN RAUL EMANUEL. ----------------- Documente 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 30080/1154/DRUO/2013 privind propunerea de numire a doamnei judecător DANCIU AURELIA, în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului Argeş.(L) 2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 30079/1154/DRUO/2013 privind propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei pentru cauze civile din cadrul Judecătoriei Constanţa a doamnei judecător BOJIN CLAUDIA IONELA.(L)

2.
589/2014
DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE: 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 295/1154/2014 privind propunerea de delegare în funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Apel Braşov, a doamnei judecător BARBU ELENA. 2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 30333/1154/2014 privind propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Gheorgheni, a domnului judecător PORTIK IMRE. 3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 712/1154/2014 privind
propunerea de delegare în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Botoşani, a doamnei judecător TODIREANU CRISTINA. 4)Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 483/1154/2014 privind propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Câmpeni, a domnului judecător DANCIU CORNEL ŞTEFAN. 5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 558/1154/2014 privind propunerea de delegare în funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Apel Iaşi, a doamnei judecător CHEPTENE-MICU DIANA-MIHAELA, preşedinte al Secţiei penale şi pentru cauze cu minori a Curţii de Apel Iaşi. 6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 716/1154/2014 privind propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei penale şi pentru cauze cu minori a Curţii de Apel Iaşi, a doamnei judecător JUVERDEANU TATIANA. 7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 699/1154/2014 privind propunerea de delegare în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Suceava, a doamnei judecător FROICU LUMINIŢA. 8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1078/1154/2014 privind propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Tribunalului Hunedoara, a doamnei judecător TIMIŞAN CARMEN MIHAELA. ----------------- Documente 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 295/1154/2014 privind propunerea de delegare în funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Apel Braşov, a doamnei judecător BARBU ELENA. 2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 30333/1154/2014 privind propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Gheorgheni, a domnului judecător PORTIK IMRE.(L) [descarcă] 3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 712/1154/2014 privind propunerea de delegare în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Botoşani, a doamnei judecător TODIREANU CRISTINA.(L)  4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 483/1154/2014 privind propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Câmpeni, a domnului judecător DANCIU CORNEL ŞTEFAN.(L) 5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 716/1154/2014 privind propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei penale şi pentru cauze cu minori a Curţii de Apel Iaşi, a doamnei judecător JIVERDEANU TATIANA.(L) 6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 558/1154/2014 privind propunerea de delegare în funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Apel Iaşi, a doamnei judecător CHEPTENE-MICU DIANA-MIHAELA, preşedinte al Secţiei penale şi pentru cauze cu minori a Curţii de Apel Iaşi.(L)  7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 699/1154/2014 privind propunerea de delegare în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Suceava, a doamnei judecător FROICU LUMINIŢA.(L)

3.
927/2014
PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 30078/1154/2013 privind propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Bălceşti a domnului judecător MITITELU CĂTĂLIN CONSTANTIN. ----------------- Documente 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 30078/1154/2013 privind propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Bălceşti a donmului judecător MITITELU CĂTĂLIN CONSTANTIN.(L) 

4.
1101/2014
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 575/1154/2014 privind propunerea preşedintelui Curţii de Apel Timişoara referitoare la delegarea unui judecător în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Oraviţa.

5.
965/2014
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 29194/1154/2014 privind solicitarea Curţii de Apel Suceava de înfiinţare a celei de-a doua funcţii de vicepreşedinte.

6.
938/2014
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 173/1154/2014 privind propunerea Colegiului de conducere al Curţii de Apel Bucureşti referitoare la desfiinţarea Secţiei a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale.

7.
27752/1154/2013
Raportul Inspecţiei Judiciare privind analiza verificărilor efectuate de conducerile instanţelor cu privire la respectarea dispoziţiilor legale referitoare la primirea şi repartizarea aleatorie a actelor de sesizare a instanţelor judecătoreşti.