Publicat: 29 Iulie, 2015 - 15:21

Joi, 30 iulie, incepand cu ora 13.00, va avea loc sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucureşti cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

  1.  Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier in cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti al domnului Neagu Corneliu <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/01_2015...
2. Proiect de hotarare privind infiintarea Serviciului Intern de Prevenire si Protectie, in vederea asigurarii managementului sanatatii si securitatii in munca pentru aparatul de specialitate al Primarului General si aparatul permanent de lucru al C.G.M.B. <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/02_2015...
3. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 2.740 mii lei din Fondul de rezerva la dispozitia autoritatilor Municipiului Bucuresti din bugetul pe anul 2015 pentru Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/03_2015...
4. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzata, pentru anul 2015, calculata conform anexei nr. 2 la Hotararea C.G.M.B. nr. 317/2008 <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/04_2015...
5. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare – supraetajare si reamenajare Corp C2 – Centrul Clinic de Boli Reumatismale Dr. Ion Stoia" <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/05_2015...
6. Proiect de hotarare pentru aprobarea raportului aferent anului 2014 privind stadiul realizarii masurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calitatii Aerului in Municipiul Bucuresti <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/06_2015...
7. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional nr.1 la acordul de colaborare privind organizarea si functionarea "Pietelor Taranesti", in Municipiul Bucuresti, anexa la Hotararea C.G.M.B. nr. 229/04.09.2014 <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/07_2015...
8. Proiect de hotarare privind aprobarea protocolului de colaborare dintre municipiul Bucuresti si asociatia ORICUM, precum si participarea municipiului Bucuresti in calitate de partener local in proiectul ,,Bucuresti capitala regionala a industriei culturale si creative" <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/08_2015...
9. Proiect de hotarare privind imputernicirea Consiliului Local Sector 3, de a hotari cu privire la cooperarea, prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3, cu Fundatia Hope and Homes for Children Romania <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/09_2015...
10. Proiect de hotarare privind infiintarea unor Puncte de Informare si Documentare ale Primariei Municipiului Bucuresti pentru Relatii cu Cetatenii <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/10_2015...
11. Proiect de hotarare privind raporturile contractuale referitor la spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta/teren sport aflate in administrarea Centrului de Proiecte si Programe Educationale si Sportive pentru Copii si Tineret Bucuresti <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/11_2015...
12. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei nr. 35b la Hotararea C.G.M.B. nr. 305/2013 – Regulamentul de Organizare si Functionare al Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/12_2015...
13. Proiect de hotarare privind solicitarea catre Guvernul Romaniei de emitere a unei hotarari pentru transmiterea din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al Municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 a imobilului situat in str. Dimitrie Pompei nr. 4 (fost str. Fabrica de Glucoza nr. 2-4), sector 2 <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/13_2015...
14. Proiect de hotarare privind transmiterea unor sectoare de drum national, situate in intravilanul municipiului Bucuresti, aflate in domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transportului in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti – Administratia Strazilor <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/14_2015...
15. Proiect de hotarare privind aprobarea schimbului de proprietati, intre terenul situat in Str. Emil Girleanu nr. 5, sector 3, proprietatea domnului Patac Radu Constantin si terenul situat in Str. Vulcan Judetul nr. 22-26, sector 3, proprietatea Municipiului Bucuresti
16. Proiect de hotarare privind modificarea componentei Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica a Municipiului Bucuresti <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/16_2015...
17. Proiect de hotarare privind imputernicirea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti sa hotarasca cu privire la aderarea la Clusterul Energiei Regenerabile la Dunare si Marea Neagra <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/17_2015...
18. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal – Str. Savinesti nr. 2-4-4A, sector 4, Bucuresti <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/18_2015...
19. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ – Fabrica de Caramida – Lacul Grivita, sector 1, Bucuresti <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/19_2015...
20. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Str. Botorani nr. 6A – 6B, sector 5, Bucuresti <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/20_2015...
21. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal – Str. Drumul Padurea Neagra nr. 18 – 20, sector 1, Bucuresti <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/21_2015...
22. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu PUD – Interventii urbanistice in zona centrala a Capitalei, Detaliul 4.1 si 4.2 – Realizare accese auto si pietonale suplimentare in parcaj subteran Intercontinental <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/22_2015...
23. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu PUD – Str. Panciu nr. 42B, sector 1 <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/23_2015...
24. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ – Str. Mantuleasa nr. 7 – 9, sector 3, Bucuresti. <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/24_2015...

 

Sedinta va avea loc la sediul Primariei Municipiului Bucuresti, etaj 3, Sala de Consiliu.