Publicat: 7 Noiembrie, 2012 - 09:00

Consiliul Superior al Magistraturii se reuneşte în şedinţă de la orele 12.00. Prezentăm ordinea de zi a secţiei pentru judecători:
Nr. crt.
 Număr lucrare
 Descriere lucrare
 
1.
 26689/1154/2012
 SESIZĂRI PRIVIND EVENTUALA ÎNCĂLCARE A CODULUI DEONTOLOGIC AL JUDECATORILOR SI PROCURORILOR: Nota Inspecţiei Judiciare nr. 2533/IJ/1956/DIJ/2012, ce are ca obiect sesizarea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a se stabili dacă faptele domnului judecător STOICA ION , constituie încălcări ale dispoziţiilor art.11 alin. 2 şi 3, art.17 şi art.18 alin.1 şi 2, din Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 328/2005.
 
2.
 28359/1154/2012
 NUMIRE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE: 1) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1/26183/1154/2012 privind propunerea de numire a domnului judecător UNGUR LIVIU în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal din cadrul Curţii de Apl Cluj. 2) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1/27368/1154/2012 privind propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei I Civilă a Tribunalului Buzău a doamnei judecător RIDICHIE DANIELA NICOLETA. 3) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1/28300/1154/2012 privind propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Dâmboviţa a doamnei judecător MOTOROIU ADRIANA-LILIANA. 4) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1/26192/1154/2012 privind propunerea de numire a doamnei judecător TERTIŞ LILIANA-MARIA în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Bistriţa. 5) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1/26803/1154/2012 privind propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Ploieşti a doamnei judecător NEGOTEI LILIANA ASPASIA.
 
3.
 28372/1154/2012
 DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE: 1) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 28735/1154/2012 privind propunerea de delegare a doamnei judecător RADU MIHAELA LAURA, în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Bucureşti. 2) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 27947/1154/2012 privind propunerea de delegare a domnului judecător GAL ION, în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Marghita.
 
4.
 28486/1154/2012
 DETAŞARE LA ALTE INSTITUŢII: 1) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 27526/1154/DRUO/2012 privind solicitarea de detaşare la Ministerul Justiţiei a domnului EMIL COSTIN, judecător la Tribunalul Maramureş. 2) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 28538/1154/2012 privind detaşarea în cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri a doamnei ANDONE-BONTAŞ AMALIA, judecător la Tribunalul Bucureşti, ca urmare a numirii în funcţia de director adjunct al acestei instituţii. 3) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1/28537/1154/2012 privind detaşarea în cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri a domnului COSMA MARIUS DANIEL, judecător la Curtea de Apel Braşov . 4) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1/28537/1154/2012 privind cererile depuse de către judecători în cadrul procedurii declanşate de Consiliul Superior al Magistraturii în vederea ocupării, prin detaşare, a şase posturi de consilier juridic - personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii.
 
5.
 29002/1154/2012
 PRELUNGIRE DETAŞARE LA ALTE INSTITUŢII: 1) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 28451/1154/2012 privind prelungirea detaşării la Consiliul Superior al Magistraturii a doamnei STAN MONICA MIHAELA, judecător la Curtea de Apel Bucureşti.
 
6.
 28544/1154/2012
 ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE: Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26619/1154/2012 privind cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, a doamnei PETRESCU LIVIA MARIA, magistrat asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
 
7.
 28868/1154/2012
 ÎNFIINŢARE COMPLETE SPECIALIZATE: 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/28310/1154/2012 privind propunerea Colegiului de conducere al Judecătoriei Cluj-Napoca de suplimentare a numărului completelor specilaizate pentru minori şi familie din cadrul Secţiei civile.
 
8.
 29057/1154/2012
 PLÂNGERE PREALABILĂ: Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 19517/1154/2012 cu privire la plângerea prealabilă formulată de petiţionarii MOCANU MARCEL şi TODERICĂ CAMELIA împotriva Hotărârii nr. 746 pronunţată la data de 27.09.2012 de Secţia pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.