20 ianuarie 2022

Ordinul privind aprobarea procedurii de interzicere a utilizării sau punerii în funcţiune a unui amplasament

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ordinul privind aprobarea procedurii de interzicere a utilizării sau punerii în funcţiune a unui amplasament, instalaţii ori zone de depozitare sau a oricărei părţi din acestea a fost publicat în Monitorul Oficial

Elaborarea acestui Ordin comun al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Afacerilor Interne reprezintă o obligație asumată prin transpunerea Directivei 2012/18/UE privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase și are în vedere asigurarea legislaţiei subsecvente care să sprijine aplicarea uniformă, armonizată și coerentă a Directivei la nivel național.
Obiectivul general al procedurii pe care o aprobă acest Ordin îl reprezintă stabilirea unui set unitar de reguli care trebuie să fie puse în practică atunci când se dispune aplicarea măsurii administrative constând în interzicerea utilizării ori a punerii în funcţiune a unui amplasament, instalaţii ori zone de depozitare sau a oricărei părţi din acestea și oferă suport autorităților în ceea ce privește aplicarea Legii nr. 59/2016.
Potrivit articolului 19 din această lege:
(1) Autorităţile cu responsabilități în aplicarea Legii 59/2016 interzic utilizarea sau punerea în funcţiune a oricărui amplasament, instalaţii sau zone de depozitare sau a oricărei părţi din acestea, dacă măsurile luate de operator pentru prevenirea sau atenuarea accidentelor majore prezintă deficienţe grave. În acest sens, se iau în considerare, între altele, deficienţele grave în desfăşurarea acţiunilor necesare identificate în raportul de inspecţie.
(2) Autorităţile prevăzute la alin. (1) pot interzice utilizarea ori punerea în funcţiune a oricărui amplasament, instalaţii sau zone de depozitare ori a oricărei părţi din acestea, dacă operatorul nu a înaintat, în termenul stabilit: notificarea, documentul privind politica de prevenire a accidentelor majore, raportul de securitate sau alte informaţii solicitate potrivit prevederilor prezentei legi.
,,Necesitatea apariției acestui ordin este esențială în contextul creșterii numărului accidentelor industriale în care sunt implicate substanțe periculoase. Știm cu toții de tragedia întâmplată zilele trecute la Petromidia, iar acest Ordin oferă autorităților competente instrumentele pentru a preveni astfel de situații prin închiderea temporară a acelor instalații, unde, prin inspecțiile efectuate de comisarii GNM și inspectorii IGSU, se identifică carențe grave în ceea ce privește măsurile de siguranță’’, a declarat Barna Tánczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.
În plus, Ordinul are și menirea de a responsabiliza operatorii economici și de a-i face să conștientizeze că le revine sarcina să asigure condiții sigure de operare a amplasamentelor și că există consecințe dacă nu se achită de aceste sarcini.
Nu în ultimul rând, prin acest ordin s-au făcut progrese în implementarea directivei Seveso, asigurând condiții clare pentru implementarea art. 19 din aceasta.
În vederea elaborării Procedurii, a fost constituit un grup de lucru alcătuit din reprezentanţi ai ministerelor şi instituţiilor cu responsabilităţi în aplicarea prevederilor Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Garda Naţională de Mediu și Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Situaţiilor de Urgenţă.