27 iunie 2022

Ordonanţă de urgenţă pentru regimul paturilor spitaliceşti

Distribuie pe rețelele tale sociale:

La propunerea Ministerului Sănătăţii şi a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Guvernul României a adoptat în şedinţa de marți, 29 iunie a.c., ordonanţa de urgenţă care plafonează numărul de paturi pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă cu furnizorii privaţi până la 31 decembrie 2022.

Astfel, se creează cadrul legal pentru a se asigura limitarea acestui număr la nivelul numărului de paturi contractate cu furnizorii privaţi la data de 31 decembrie 2020 la nivelul judeţului, respectiv municipiului Bucureşti, şi anume 6.673 din totalul de 119.579 de paturi.