9 august 2022

Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

Cropped close up image woman hands holding pen typing on laptop student do homework prepare essay make research, businesswoman communicate online with client solve business questions distantly concept

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În data de 27 iunie, anul curent, în baza Ordinului ME nr. 4098/23.06.2022, pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.597/2021, Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea anunţă organizarea concursului – sesiunea iunie-octombrie 2022, pentru ocuparea următoarelor categorii de funcţii vacante de conducere:

a) director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv din unităţile de învăţământ special şi centrele şcolare pentru educaţie incluzivă;

b) director şi director adjunct din cluburile sportive şcolare;

c) director din cluburile copiilor;

d) director şi director adjunct din palatele copiilor şi Palatul Naţional al Copiilor:

e) director din Centrul judeţean de excelenţă/ Centrul municipiului Bucureşti de excelenţă.

Pe site-ul ISJ sunt publicate:

– Ordinul ME nr. 4098/2022, pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.597/2021, precum şi Anexele 1-12;

– Calendarul de concurs pentru sesiunea iunie-octombrie 2022, prevăzut in Anexa 2 a Ordinului ME nr. 4098/2022 (Anexa 8 a Metodologiei);

– Lista celor 40 posturi vacante de directori şi directori adjuncţi, din unităţile de învăţământ din municipiul şi judeţul Tulcea;

– Documentele necesare dosarului de înscriere, precizate în art. 8, alin. (1) şi (2) din Metodologie, cu modificările aferente;

– Bibliografia de concurs, prevăzută în Anexa 12

Informaţiile şi documentele menţionate mai sus pot fi accesate pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea, la secţiunea Management instituţional:

http://isjtulcea.ro/category/domeniul-management/management-institutional

BIROUL DE PRESĂ AL ISJ TULCEA