21 mai 2022

Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

High school student taking notes from book while wearing face mask due to coronavirus emergency. Young woman sitting in class with their classmates and wearing surgical mask due to Covid-19 pandemic. Focused girl studying in classroom completing assignment during corona virus.

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În data de 17 ianuarie, anul curent, în baza Ordinului ME nr. 3026/2022, pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.597/2021, Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea anunţă organizarea concursului- sesiunea ianuarie- aprilie 2022, pentru ocuparea următoarelor categorii de funcţii vacante de conducere:

a) director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv din unităţile de învăţământ special şi centrele şcolare pentru educaţie incluzivă;

b) director şi director adjunct din cluburile sportive şcolare;

c) director din cluburile copiilor;

d) director şi director adjunct din palatele copiilor şi Palatul Naţional al Copiilor.

e) director din Centrul judeţean de excelenţă/ Centrul municipiului Bucureşti de excelenţă;

Pe site-ul ISJ, au fost publicate:

– Ordinului ME nr. 3026/2022, pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.597/2021, precum şi Anexele 1-12;

– Calendarul de concurs pentru sesiunea 2022, prevăzut în Anexa 5 a ordinului (Anexa 8 a Metodologiei);

– Lista celor 55 posturi vacante de directori şi directori adjuncţi, din unităţile de învăţământ din municipiul şi judeţul Tulcea;

– Documentele necesare dosarului de înscriere, precizate în art. 8, alin. (1) şi (2) din Metodologie, cu modificările aferente;

– Bibliografia de concurs, prevăzută în Anexa 8 a ordinului nr. 3026 (Anexa 12 la Ordinul nr. 4.597/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 848/06.09.2021);

Informaţiile şi documentele menţionate mai sus pot fi accesate pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea, la secţiunea Management instituţional: http://isjtulcea.ro/category/domeniul-management/management-institutional

BIROUL DE PRESĂ AL ISJ TULCEA