24 octombrie 2021

Organizarea şi desfăşurarea examenului de Evaluare Naţională

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Organizarea şi desfăşurarea examenului de Evaluare Naţională:

Număr de elevi înscrişi la examenul de Evaluare Naţională: 12006;

Număr de elevi înscrişi la examenul de Evaluare Naţională din seria curentă: 12006;

Număr de elevi înscrişi la examenul de Evaluare Naţională din seria anterioară: 0;

Număr de elevi înscrişi la examenul de Evaluare Naţională din mediul urban: 12006;

Numărul Centrelor de examen: 207;

Numărul Centrelor zonale de evaluare: 12;

Numărul cazurilor pentru care s-au aprobat măsuri de adaptare a condiţiilor de examen şi de egalizare a şanselor: 209;

Informaţii esenţiale în ceea ce priveşte aplicarea/ respectarea măsurilor igienico-sanitare:

– Toate persoanele vor purta mască;

– Nu se măsoară temperature;

– Accesul în unitatea de învăţământ este organizat astfel încât să fie asigurată o distanţă minimă de 1 m între oricare 2 persoane;

– În sala de examen se asigură distanţa de minim 1 m între candidaţi;

– Se asigură dezinfectarea suprafeţelor, aerisirea spaţiilor;

– Parcursul prin curtea şcolii până la intrarea în unitate se va realiza pe un traseu bine delimitat si semnalizat, respectând normele de distanţare fizică;

– La intrarea în unitate sunt asigurate materiale şi echipamente de protecţie: covoraşe dezinfectante, măşti, substanţe dezinfectante pentru mâini;

– Intrările/ieşirile, precum şi sensul de deplasare pe coridoare sunt semnalizate corespunzător şi dezinfectate în mod regulat;

Informaţii esenţiale în ceea ce priveşte desfăşurarea probelor de examen:

– Intrarea elevilor în sala de examen se face până în ora 8.30;

– Depozitarea bagajelor se face în sala special destinată, monitorizată audio-video;

– Toate sălile în care se desfăşoară activităţi specifice Evaluării Naţionale vor fi supravegheate audio-video şi vor avea pe uşă anunţul privind monitorizarea;

– Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, pentru comunicare cu alţi candidaţi/asistenţi din unitatea/unităţile de învăţământ/centrul/centrele de examen sau cu exteriorul;

– Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu exteriorul;

– Încălcarea regulilor menţionate va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi sunt eliminaţi de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise;

– Candidaţii eliminaţi de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă;

– Înainte de începerea probei de Limba şi literatura română, candidaţii vor primi, cu semnătură, codul unic de identificare, pe care îl vor folosi, pentru a afla, după afişare, rezultatele obţinute;

– În intervalul 9,00-9,15, elevii vor completa colţul secretizat şi apoi va începe derularea timpului propriu-zis pentru rezolvarea subiectelor ( 120 minute / 180 de minute pentru cazurile speciale);

– În situaţii excepţionale, la cererea candidatului, cu încadrarea in timpul de 120/180 min, acesta poate primi altă broşură (iar broşura iniţială se anulează);

– Candidaţii care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor, pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră de la distribuirea subiectelor în săli;

Informaţii esenţiale în ceea ce priveşte desfăşurarea probei de Limba şi literatura română ( marţi, 22 iunie 2021):

– un răspuns completat în căsuţa de răspuns poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a literei scrise în căsuţă şi scrierea în dreapta căsuţei a literei asociate răspunsului considerat corect;

– un răspuns care constă în marcarea cu X a unei opţiuni poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a marcajului X şi marcarea cu X a răspunsului considerat corect;

– sunt permise sublinierile pe text cu creion sau stilou/pix de culoare albastră;

– în cazul itemilor care vizează sintaxa frazei, nu se consideră semn particular delimitarea propoziţiilor în frază;

Succes!

Biroul de presă
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti