27 mai 2022

Până la data de 12 mai 2022 inclusiv, se depun cereri de solicitare pentru mai multe scheme de ajutor de stat

Livestock breeding. Group of pigs in farm yard.

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Trei forme noi de sprijin pentru susţinerea activităţii fermierilor în anul 2022, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Mureş (APIA Mureş) informează potenţialii beneficiari că până la data de 12 mai 2022 inclusiv, se depun cereri de solicitare pentru următoarele scheme de ajutor de stat, respectiv:

– Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin;

– Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suin;

– Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol.

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 453.899 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2022 şi este repartizată astfel:

a) 170.250 mii lei pentru sectorul bovine;
b) 167.649 mii lei pentru sectorul suine;
c) 116.000 mii lei pentru sectorul avicol.

Cererile de solicitare a ajutorului de stat şi documentele justificative se vor depune în funcţie de tipul de ajutor de stat solicitat la:

a) Centrele APIA pe raza căruia au sediul social sau îşi au domiciliul sau unde au depus cererea unică de plată în anul 2021, în cazul ajutorului de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin;

b) Centrele APIA pe raza cărora îşi au sediul social sau unde au depus cererea de solicitare pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul a) – Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, din cadrul PNDR 2014-2020, în anul 2021, în cazul ajutorului de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suin;

c) Centrele APIA pe raza cărora îşi au sediul social sau la centrul judeţean al APIA unde au depus cererea de solicitare pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul b) – Păsări, din cadrul PNDR 2014-2020, în anul 2021, în cazul ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol;

Cererile de solicitare a ajutorului de stat se pot transmite si prin poştă, cu condiţia asumării prin semnătură de către beneficiar/reprezentant legal pe fiecare pagină a documentului transmis.

Valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar nu depăşeşte echivalentul în lei a 290.000 euro, la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Naţională a României, valabil la data intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 51/2022.

Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 30 iunie 2022.

Nu se acordă plăţi ulterior datei de 30 iunie 2022 dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate dintr-o cauză imputabilă beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la APIA.

Informaţiile privind beneficiarii, condiţiile de eligibilitate, documentele ce însoţesc cererea de solicitare a ajutorului de stat, precum şi Ghidurile solicitantului se regăsesc publicate pe site-ul APIA www.apia.org.ro , accesând următorul link: Ajutoare pentru susţinerea activităţilor agricole din sectoarele suin / avicol / bovin / ovine – caprine / legume-fructe, cartofi şi vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 – APIA.

Legislaţie:
OUG nr. 51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectoarele bovine, suine şi avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

APIA, mereu alături de fermieri!

DIRECTOR EXECUTIV
Ovidiu Daniel SĂVAŞCĂ
Sursa foto: Pixabay