Publicat: 4 Iulie, 2012 - 19:03
Share

Parlamentul European a adoptat,  Miercuri, Raportul referitor la propunerea de modificare a Regulamentului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

Europarlamentarul Iosif Matula, în calitate de raportor pentru avizul  Comisiei pentru Dezvoltare Regională (REGI) a subliniat în cadrul intervenției sale în plenul Parlamentului European necesitatea identificării unor soluții viabile, menite să răspundă provocărilor cu care se confruntă spațiul rural european.

"Decalajele majore dintre regiunile europene, declinul demografic care amenință zone rurale, venitul redus pe cap de locuitor, slaba dezvoltare a sectorului serviciilor, dar și accesul redus la internetul de bandă largă sunt probleme care  trebuie să găsească rezolvarea în cadrul politicii de dezvoltare rurală" .

Implicarea autorităților naționale, regionale și, în special locale în rețelele rurale naționale reprezintă un punct esențial al documentului elaborat de europarlamentarul arădean.
Un element de noutate propus de Iosif Matula îl constituie încurajarea creării unor platforme de consiliere online pentru agricultori utilizând banda largă:

 "Susțin utilizarea tehnologiei informației și a comunicării în mediul rural în vederea stimulării participării la societatea infomațională și a dobândirii competențelor digitale".

Europarlamentarul mai precizează în conținutul avizului că, pentru ca prevederile documentului Natura 2000 să nu constituie un obstacol în calea dezvoltării la nivel local, este necesară menținerea unui echilibru între protecția mediului și necesitățile de dezvoltare locală.