3 iulie 2022

Parteneriat pentru promovarea patrimoniului cultural românesc în rândul tinerilor

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României şi Asociaţia „Institutul pentru Îmbătrânire Activă”, sub patronajul Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, lansează „Suceviţa Îngerilor”, un volum de colecţie, care promovează Biserica Mănăstirii Suceviţa, unul dintre cele şapte situri culturale româneşti incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO.

„Suceviţa Îngerilor” este primul volum dintr-o serie de patru volume dedicate promovării unora dintre cele mai importante obiective culturale româneşti, în cadrul proiectului pilot „Rădăcini Culturale Româneşti”. Prezentările document cuprind date istorice, registre iconogrfice şi curiozităţi artistice despre cele patru situri româneşti incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Proiectul „Rădăcini Culturale Româneşti” are ca scop promovarea patrimoniului UNESCO din România, în mod special în rândul copiilor şi tinerilor, prin descoperirea moştenirii culturale, protejată de UNESCO, şi conştientizarea valorii acesteia.

„Pornind de la premiza că tinerii sunt cei care se vor îngriji de moştenirea noastră culturală în viitor şi cei care vor duce mai departe patrimoiul cultural, aducem, prin proiectul „Suceviţa Îngerilor”, în atenţia publicului larg, dar, mai cu seamă, în atenţia tinerei generaţii, valoarea universală excepţională a Patrimoniului Mondial UNESCO din România”, a declarat Trisi Cristea, Director General Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

„Prin publicarea acestui material, Asociaţia Institutul pentru Îmbătrânire Activă îşi propune să reclădească puntea comunicării între generaţii şi să puncteze importanţa cunoaşterii moştenirii culturale româneşti”, a declarat Alexandra Dobre, Director Institutul pentru Îmbătrânire Activă.

În perioada următoare vor fi lansate încă 3 volume, care prezintă situri româneşti aflate în Patrimoniul Mondial UNESCO. Acestea sunt: Biserica „Înălţarea Sfintei Cruci” din Pătrăuţi, Biserica „Sfântul Gheorghe” a Mănăstirii Voroneţ şi Biserica Mănăstirii Probota, mănăstirea-cetate construită de domnitorul Petru Rareş.

Biserica de la Mănăstirea Suceviţa a fost inclusă în Lista Patrimoniului UNESCO pe 1 august 2010 şi este singura biserică din lume care include o reprezentare a scării Sfântului Ioan Scărarul.

Decizia de a include Biserica Mănăstirii Suceviţa între monumentele de importanţă mondială a fost luată datorită zidurilor exterioare acoperite în întregime, în secolele al XV-lea şi al XVI-lea, cu picturi inspirate din arta bizantină. Biserica Mănăstirii Suceviţa şi celelalte şapte biserici din nordul Moldovei sunt unice în Europa!