Publicat: 27 Noiembrie, 2018 - 18:34
Share

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport din Camera Deputaților în parteneriat cu Asociația HoltIS și UNICEF în România au organizat marți, 27 noiembrie, dezbaterea “Școală, familie, comunitate – paradigma succesului educațional”, axată pe importanța colaborării dintre școală, familie și comunitate și pe felul în care educația parentală poate susține participarea și reușita școlară a tuturor copiilor.

“Sensurile dezbaterii se orientează spre sublinierea importanței parteneriatului dintre școală, familie și comunitate, demers pedagogic, psihologic și de cunoaștere prin care se armonizează individualitatea fiecărei ființe, vocațiile și aspirațiile acesteia cu cerințele sociale, profesionale, de formare. Școala nu poate rămâne singură în acest proces complex, de durată.  În complementaritate, familia asigură temeiuri educaționale esențiale, securitate afectivă, deschidere spre valori, aspecte ce se multiplică treptat în spațiul educației școlare. După cum putem vorbi de o ”Școală” și o formare continuă a profesorilor, la fel și părinții au nevoie de susținere, de informații pedagogice, de consiliere, de o ”Școală a părinților”,  în contextul unei lumi moderne, complexe, contradictorii, al unor provocări ce se află inevitabil în fața copilului, a tânărului, pe traseul educațional. Întâlnirea noastră înseamnă schimb de idei, analize, propuneri de soluții, forme de responsabilitate socială, profesională, politică, dialog despre cultura autentică a parteneriatului pentru o educație de succes”, a declarat Camelia Gavrilă, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport a Camerei Deputaților.

Pe parcursul dezbaterii au fost împărtășite experiențe și exemple de bună practică din cadrul proiectelor educaționale desfășurate la nivel național, care au arătat că este esențial ca școala și familia să colaboreze și să identifice împreună strategiile și soluțiile cele mai potrivite pentru a susține aspirațiile și nevoile educaționale diverse ale copiilor. De asemenea, au fost prezentate programe de educație parentală, resursele disponibile în România, cât și modul în care cursurile de educație parentală sprijină părinții și copiii în succesul școlar.

Studii internaționale și experiențele locale ne-au demonstrat că, alături de profesori, părinții joacă un rol-cheie în succesul educațional al copiilor. Având în vedere că nevoile copiilor se schimbă cu fiecare etapă de dezvoltare, părinții, indiferent de mediu de reședință, statut economic, educație sau etnie, au nevoie de informații adecvate pentru a răspunde în mod eficient acestor nevoi”, a declarat Pieter Bult, Reprezentantul UNICEF în România. “Cu o investiție inițială de doar 120 de lei per copil în primul an și, ulterior, de doar 35 de lei, educaţia parentală contribuie la îmbunătăţirea relaţiilor dintre părinţi şi copii, reducerea cazurilor de abuz și violență asupra copilului, scăderea absenteismului şcolar şi creşterea participării şcolare”. 

România se confruntă cu o serie de provocări, multe dintre acestea putând fi influențate în bine prin educație parentală. De exemplu, aproximativ 400.000 de copii sunt în afara sistemului de educație, iar violența împotriva copiilor este un fenomen larg răspândit în România. Potrivit celor mai recente statistici, în 2017 au fost raportate peste 15.000 de cazuri de abuz, neglijare și exploatare a copiilor.

Educația parentală este o modalitate de susținere a părinților, a reprezentanților legali și a tuturor celor care îngrijesc copii cu vârste cuprinse între 0 si 18 ani. Conform Convenției cu privire la Drepturile Copilului, statele trebuie să îi susțină în mod adecvat pe părinți și pe cei responsabili de îngrijirea copiilor pentru ca aceștia să își poată îndeplini responsabilitățile.

Sesiunile de educație parentală îi aduc împreună pe părinți și pe educatorul parental și, totodată, creează oportunități de socializare, părinții putând astfel înțelege că se confruntă cu toții cu dificultăți similare și că pot învăța unii de la ceilalți.   

Educația parentală este una dintre cele mai eficiente și ieftine modalități de sprijinire a părinților. Întâlnirile părinților devin un mediu plăcut în care își împărtășesc experiențele personale, învață foarte multe lucruri de la ceilalți și își rafinează noi perspective apreciative de relaționare cu copiii”, a spus Ștefan Cojocaru, directorul Asociației HoltIs.

Atât experiența internațională, cât și cele mai bune practici implementate în România arată că sesiunile de educație parentală și parteneriatul școală – familie - comunitate contribuie la participarea școlară crescută, îmbunătățește atât comunicarea dintre părinte și copil, cât și pe cea dintre părinte și cadrul didactic, în contextul unor comunități implicate.

În ultimii șapte ani, UNICEF împreună cu HoltIS au construit o rețea de peste 800 de educatori parentali care au sprijinit peste 31.000 de părinți din întreaga țară să își îmbunătățească abilitățile și cunoștințele pentru a avea grijă de copiii lor. UNICEF și HoltIS au dezvoltat în România curricula pentru părinți cu copii de la naștere la 18 ani. De asemenea, în cadrul proiectului pilot Educație Incluzivă de Calitate, UNICEF împreună cu HoltIS au reușit să obțină o implicare record a taților. Pe durata proiectului, media participanților tați la cursurile de educație parentală a fost de 25 %, în timp ce media la nivel internațional este de 5,9%.

La dezbaterea “Școală, familie, comunitate – paradigma succesului educațional” au participat Camelia Gavrilă, Președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport a Camerei Deputaților, Petru Andea, Secretarul de stat in Ministerul Educației Naționale, Pieter Bult, Reprezentantul UNICEF în România, Ștefan Cojocaru, directorul Asociației HoltIs, deputați și senatori membrii ai Comisiilor pentru învățământ, știință, tineret și sport din Parlamentul României, precum și ai altor comisii parlamentare cu atribuții în promovarea și protecția drepturilor copilului, ai inspectoratelor școlare județene, ai centrelor județene de resurse și asistență educațională și ai școlilor, părinți și elevi.