28 mai 2022

Participarea delegaţiei Senatului la evenimentele parlamentare din cadrul Forumului pentru Guvernanţa Internetului

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Katowice, 6-8 decembrie 2021

La invitaţia Uniunii Interparlamentare (UIP), în perioada 6-8 decembrie a.c., o delegaţie a Grupului Roman al UIP (GRUI) a participat la evenimentele parlamentare organizate la Katowice şi online, cu sprijinul Seimului Republicii Polone şi al Departamentului pentru Afaceri Economice şi Sociale al ONU (UNDESA), cu ocazia ediţiei 2021 a Forumului pentru Guvernanţa Internetului (IGF).

Din delegaţia GRUI au făcut parte senatorii Vasilică Potecă, membru al Comitetului Director al GRUI, secretarul Comisiei pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, Maricel Popa, membru al GRUI şi al Comisiei pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, Sorin-Cristian Mateescu, membru al Comitetului Director al GRUI şi al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, precum şi deputatul Adrian-Miroslav Merka, secretar al Biroului Executiv al GRUI.

La ceremonia de deschidere a Forumului au transmis mesaje video Andrzej Duda, preşedintele Republicii Polone şi Antonio Guterres, secretarul general al Naţiunilor Unite. S-au adresat, de asemenea, participanţilor Mateusz Morawiecki, primul ministru al Republicii Polone, Marcin Krupa, primarul oraşului Katowice şi Liu Zhenmin, sub-secretar general al Naţiunilor Unite.

Pe parcursul lucrărilor, parlamentari de pe toate continentele au discutat despre provocările actuale în materie de guvernanţă a Internetului, din perspectiva posibilelor abordări legislative, la nivel naţional şi internaţional.

Pornind de la prezentările tematice realizate de experţi ai Consiliului Europei, Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT), UNDESA, UNESCO, OCDE s.a., participanţii au încercat să răspundă unor întrebări esenţiale: Cum putem beneficia de servicii digitale de calitate fără a prejudicia dreptul la viaţă privată şi imperativul protecţiei datelor personale? Cum putem garanta libertatea de exprimare, diversitatea şi schimbul de opinii, combătând, în acelaşi timp, dezinformarea şi abuzurile online? Cum putem maximiza beneficiile Inteligenţei Artificiale (IA), limitând riscurile asociate utilizării IA, în general, şi impactul pe care procesele decizionale bazate pe IA îl pot avea asupra respectării drepturilor omului, în special?

În intervenţiile lor, participanţii au subliniat că parlamentele au responsabilitatea de a se asigura că spaţiul digital rămâne deschis şi, totodată, sigur, şi că toate răspunsurile la actualele provocări digitale pun în centrul lor oamenii. Transparenţa, consultările cu toate părţile interesate, evaluarea impactului asupra drepturilor omului, precum şi cooperarea şi schimbul de informaţii între parlamente sunt factori indispensabili pentru o activitate legislativă eficientă şi pentru facilitarea coerenţei de reglementare şi a interoperabilităţii la nivel regional şi global.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Forumul pentru Guvernanţa Internetului, organizat anual sub egida ONU, oferă oficialilor guvernamentali, experţilor, parlamentarilor, reprezentanţilor mediului de afaceri, mass media, mediului academic şi societăţii civile, o platformă globală pentru schimburi de idei, opinii şi experienţă cu privire la diferitele aspecte ale guvernanţei spaţiului digital. Ediţia 2021 a IGF (Katowice şi online, 6-10 decembrie 2021), intitulată Internet United, include 250 de evenimente la care participă, fizic şi virtual, peste 7.000 de delegaţi. În contextul accelerării proceselor de digitalizare ca urmare a pandemiei de COVID-19, Forumul şi-a propus să mobilizeze comunitatea internaţională pentru reducerea decalajelor digitale la scară globală şi o mai bună protecţie a drepturilor omului în mediul online. Conform statisticilor UIT, pe fondul crizei pandemice, numărul utilizatorilor de Internet a crescut de la 4,1 miliarde în 2019 la 4,9 miliarde în 2021. Cu toate acestea, la ora actuală aproximativ 2.9 miliarde de oameni, marea majoritate (96%) din ţări în curs de dezvoltare, nu au acces la Internet şi riscă să fie lăsaţi în urmă de revoluţia digitală.