27 septembrie 2022

Participarea reprezentanţilor MApN la Black Sea and Balkans Security Forum

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Reprezentanţi ai conducerii Ministerului Apărării Naţionale au participat, în zilele de 3 şi 4 septembrie, la dezbaterile celei de-a cincea ediţii a Black Sea and Balkans Security Forum, organizat de New Strategy Center la Bucureşti.

În prima zi a conferinţei, secretarul de stat al departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale, Simona Cojocaru, a susţinut o intervenţie în cadrul panelului Classic and Hybrid Challenges on NATO’s Eastern Flank. Building a Better Common Threats Understanding. Cu acest prilej, a abordat multiplele ameninţări de natură hibridă şi importanţa creşterii rezilienţei statelor în faţa numeroaselor provocări de securitate. Totodată, a reiterat importanţa strategică a regiunii Mării Negre şi necesitatea întăririi posturii de descurajare şi apărare a NATO în zona flancului estic. „Astăzi, există un nivel de conştientizare asupra nevoii acute de coerenţă şi coeziune în acţiunile noastre, într-un context global în care valorile fundamentale ale democraţiei sunt ameninţate prin metode convenţionale şi neconvenţionale. Trebuie să întărim postura de descurajare şi să fim mai rezilienţi, un obiectiv pe care îl putem realiza doar împreună”, a subliniat secretarul de stat la finalul intervenţie sale.

De asemenea, la dezbaterile organizate în prima zi a forumului au participat generalul-locotenent Daniel Petrescu, şeful Statului Major al Apărării, contraamiralul Mihai Panait, şeful Statului Major al Forţelor Navale şi comandorul Iuri Covaleov, locţiitorul pentru ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) din cadrul Direcţiei Informaţii Militare.

În cea de-a doua zi a Black Sea and Balkans Security Forum, secretarul de stat Cojocaru a luat cuvântul în cadrul panelului Challenges of the New Generation Warfare. Multi-Dimensional Approaches in the Post-Pandemic Strategic Environment. În cadrul dezbaterii, care a analizat noile tipuri de război şi mijloacele de pregătire pentru provocările viitorului, Simona Cojocaru a transmis că documentele strategice elaborate de România în domeniul apărării şi securităţi, precum Strategia Naţională de Apărare, Carta Albă a Apărării şi Strategia Militară, sunt construite pentru a aborda noile tendinţe globale. ,,Pandemia a accelerat ritmul inovării tehnologice, astfel încât rezilienţa va trebui înţeleasă mai larg şi cu incidenţă în domenii precum schimbările climatice, infrastructură critică şi lanţurile de aprovizionare.”, a concluzionat demnitarul român.

În cadrul dezbaterilor organizate în cea de-a doua zi a conferinţei au mai luat cuvântul, în diferite panel-uri, generalul-maior Teodor Incicaş, şeful Direcţiei Generale pentru Armamente şi generalul-maior Iulian Berdilă, şeful Statului Major al Forţelor Terestre.