10 august 2022

Participarea României la „Conferința din Cadrul Decadei Internaționale a Apei”, Dushanbe

Distribuie pe rețelele tale sociale:

O delegație a României, condusă de către László Borbély, consilier de stat, coordonator al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, participă în perioada 6-9 iunie 2022 la „Conferința din Cadrul Decadei Internaționale a Apei”, ce are loc la Dușanbe, Tadjikistan.

Conferința organizată la nivel înalt reunește peste 800 de reprezentanți ai statelor membre ONU, instituțiilor ONU, organizațiilor internaționale și regionale, instituțiilor financiare internaționale, întreprinderilor dar și ai guvernelor locale, organizațiilor neguvernamentale, societății civile, mediului academic și mass-media.

„Apa, cea mai prețioasă resursă a vieții, este indispensabilă pentru bunăstarea omenirii, fiind în același timp o resursă critică pentru dezvoltarea durabilă și pentru eradicarea sărăciei și a foametei. Provocările precum accesul limitat la apă curată și sanitație, presiunea crescută asupra resurselor de apă și asupra ecosistemelor, dezastrele și riscul de secetă și inundații ne determină în acest moment să reevaluăm ceea ce s-a conceput în anul 2015. Cu siguranță avem nevoie de o consolidare a relațiilor interinstituționale și pe acest segment. România a demonstrat că poate implementa Agenda 2030 inclusiv prin acțiuni pe zona de apă. Managementul integrat al resurselor de apă și cooperarea în vederea atingerii țintelor și obiectivelor asumate la nivel internațional vin în sprijinul construirii unor societăți rezistente și durabile.”, a declarat consilierul de stat László Borbély, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă.

România este coautor al Rezoluției nr.71/222 din 21 decembrie 2016 inițiată de către Tadjikistan prin care Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a declarat perioada 2018-2028 ca fiind Decada Internațională de Acțiune „Apă pentru Dezvoltare Durabilă”.

Rezoluția decide că obiectivele Decadei ar trebui urmărite prin îmbunătățirea generării și diseminării cunoștințelor, facilitând accesul la cunoștințe și schimbul de bune practici; generarea de noi informații relevante pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) legate de apă; crearea de rețele și promovarea parteneriatelor și acțiunilor diferiților actori și consolidarea acțiunilor de comunicare la diferite niveluri pentru implementarea obiectivelor legate de apă.

România, prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, sprijină implementarea „Procesului Global de Analiză și Evaluare a Sanitației și Apei Potabile 2021-2022 (UN-Water Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking-Water – GLAAS)”, fiind punct focal național, responsabil pentru coordonarea procesului național GLAAS.

Pe perioada desfășurării Conferinței din Cadrul Decadei Internaționale a Apei, vor avea loc 12 panel-uri ce vizează teme precum: Creșterea conexiunilor dintre apă și sănătate pentru a adresa provocările post COVID-19, Accelerarea accesului la condiții apă sanitară și sigură, Promovarea soluțiilor, mecanismelor și tehnologiilor bazate pe știință în domeniul apei.

Vizita la Dushanbe a debutat cu întâlnirea bilaterală pe care consilierul de stat László Borbély a avut-o cu ministrul ecologiei, geologiei și resurselor naturale al Kazakhstanului, H.E. Serikkali Brekeshev Amangaliuly. Cei doi demnitari au agreat importanța Agendei 2030, un adevărat liant între state care facilitează comunicarea și subliniază necesitatea conlucrării. Discuții aplicate au avut loc de asemenea între László Borbély și comisarul european responsabil pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevicius.

Sursa foto Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă