3 decembrie 2021

Participarea secretarului de stat Iulia Matei la evenimentul „România educată pentru o Europă a viitorului”

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În contextul promovării dezbaterilor naţionale privind viitorul Europei, secretarul de stat pentru afaceri europene Iulia Matei a participat, la 26 octombrie a.c., la evenimentul „România educată pentru o Europă a viitorului”, organizat, în parteneriat, de Institutul European din România şi Ministerul Afacerilor Externe.

În intervenţia sa, secretarul de stat Iulia Matei a reamintit că dezbaterile organizate în cadrul Conferinţei privind viitorul Europei au ca obiectiv principal implicarea cetăţenilor în procesul de reflecţie privind viitorul Europei pentru o mai bună înţelegere şi cunoaştere a aşteptărilor pe care le au. Din această perspectivă, Iulia Matei a accentuat importanţa completării dimensiunii instituţionale a procesului cu opinia cetăţenilor, în special a tinerilor, cu privire la modul în care văd evoluţia Uniunii, în perspectivă, pe diferitele domenii de interes.

Secretarul de stat a evidenţiat rolul educaţiei în contextul discuţiei privind direcţiile viitoare de dezvoltare ale Uniunii, subliniind că aceasta este fundamentală pentru pregătirea răspunsului european la provocările curente şi viitoare, după cum a demonstrat-o şi experienţa pandemiei de COVID-19. A exemplificat valenţele multiple ale educaţiei în procesul de transformare la nivel european.

În context, Iulia Matei a evidenţiat faptul că formarea prin educaţie contribuie la o mai bună adaptare a societăţii şi cetăţenilor la schimbările generate de transformările digitale şi ecologice. Astfel, secretarul de stat MAE a arătat că educaţia este o investiţie în viitor, o populaţie educată fiind mai creativă, inovativă şi dinamică, calităţi necesare în economia viitorului.

Secretarul de stat Iulia Matei s-a referit şi la legătura dintre educaţie şi obiectivul de stimulare a cercetării şi inovării la nivel european, argumentând că schimbul mai activ de informaţie şi expertiză între universităţile europene, precum şi între centrele de cercetare din statele membre reprezintă o altă dimensiune a cooperării în domeniul educaţiei care poate fi exploatată în perspectivă pentru crearea de valoare-adăugată în plan european.

De asemenea, Iulia Matei a subliniat că educaţia reprezintă un pilon important al efortului de construcţie a rezilienţei societăţilor europene, prin dezvoltarea spiritului civic şi a celui critic, care să permită combaterea provocărilor reprezentate de dezinformare.