Publicat: 26 Februarie, 2018 - 14:35

Se împlinesc 28 de ani de la apariția pe scena politică a Partidului Liber Schimbist. Întâmpinat de unii cu nedumerire sau suspiciune, iar de alții cu încruntare de sprâncene, năzdrăvanul partid a obținut de-a lungul anilor câteva performanțe absolut remarcabile. A izbutit să intre în Parlament și să-și spună cuvântul, dezghețat și energic, respectând fără abateri logica și sintaxa. Dispunând inițial de un singur deputat, a reușit ulterior să-și creeze un grup parlamentar propriu, prin adoptarea ca membri de onoare a tuturor aleșilor națiunii care-și schimbau pe parcurs apartenența politică. La încheierea primei legislaturi, prin afluxul continuu de noi membri, Grupul Liberschimbist și Pluripartit devenise cel mai numeros din sânul Camerei Deputaților. Parlamentul actual a cuprins ab initio zeci de liberschimbiști cu veche atestare, iar numărul noilor aderenți nu se va opri aici.

Principiile înscrise în programul partidului („Viața politică trebuie să elimine hotărât manifestările de nervozitate, bruschețe și crispare”, „O politic lipsită de curtoazie și civilitate sfârșește prin autodiscreditare, un partid lipsit de simțul umorului este o ofensă la adresa națiunii”, „Conflictele dintre oameni, idei și partide nu sunt niciodată ireconciliabile; timpul le rezolvă, râsul le absolvă”) își păstrează integral actualitatea, iar traducerea lor în viață poate însufleți pe oricine. Căci liberschimbismul nu este doar un partid: el este o mișcare, o doctrină și un stil, a căror prezență în peisajul românesc inspiră mereu simpatie și adeziune.

Notele definitorii ale stilului menționat - seriozitatea aliată cu hazul, spiritul critic eliberat de complexe, adoptarea în toate împrejurările  a unei atitudini sincere, zâmbitoare și cordiale - nu constituie monopolul nimănui, ci sunt o parte inseparabilă a profilului nostru moral, turnat de Caragiale în bronzul nepieritor al artei. Fidelitatea față de acest stil reprezintă principalul merit al mișcării liberschimbiste și baza, carevasăzică, a succeselor ei viitoare.


Manifestul PARTIDULUI LIBER SCHIMBIST

Formaţiune politică de nuanţă morală, care acţionează pentru schimbarea în toate domeniile, dar cu precădere în cel al vieţii spirituale.
Schimbarea este concepută ca principalul mijloc de evitare sau depăşire a anchilozelor, care ameninţă orice structură sau tip de relaţii, prin strictă instituţionalizare.

Domeniul de acţiune îl reprezintă viaţa politică şi cadrul democratic în formare. Prin activitatea sa partidul îşi asumă rolul de "anticorp" în lupta cu "viruşii" ce ar putea să afecteze fragilul organism al tinerei democraţii române, prin riscul "îmbolnăvirilor" de demagogie, manipulare a indivizilor sau a proceselor sociale, de propulsare a non-valorilor, de manifestări de parvenitism social şi ridicol politic, de impostură şi fals, de rinocerizare si, mai ales, de INTOLERANŢĂ!

Obiectivul nostru este acela de a-i atrage de partea ideilor pe care le promovăm pe toţi aceia care, prin modul lor de a gîndi şi acţiona, se opun ierarhiilor dogmatice, aroganţei, prostiei, agresivităţii, euforiei de paradă, incompetenţei, poltroneriei, fariseismului, agitatorismului ieftin, lipsei de bun simţ moral şi politic pe cei care au şi apreciază simţul umorului. Dorim să-i avem în jurul nostru pe oamenii de bine de toate vîrstele, sexele şi convingerile religioase, dar mai ales pe aceia care, deşi au pus umărul şi chiar viaţa la înfăptuirea marii schimbări: din viaţa noastră — REVOLUŢIA — nu s-au grăbit să-i culeagă roadele, înghesuindu-se pe la uşile noilor autorităţi.

Principalele drepturi pentru care vom milita prin toate mijloacele legale sunt:

• dreptul de a spune lucrurilor pe nume!

• dreptul de a crede în forţa zîrnbetului şi de a rîde cu folos de tot ceea ce este strîmb şi nedemn

• dreptul de a pune în discuţie probleme în legătură cu care alţii preferă să tacă

• dreptul de a te îndoi de ceea ce pare unanim acceptat

• dreptul de a nu avea întotdeauna dreptate

• dreptul de a crede că nu trăim încă în cea mai bună dintre lumile posibile

• dreptul de a sta strîmb şi de a judeca drept!

Considerăm că esenţa doctrinei noastre poate fi extrasă din gîndirea literar-politică a lui CARAGIALE, pe care-l considerăm patronul de necontestat al acestei mişcări. Vom edita, de aceea, ziarul de atitudine numit "RĂCNETUL CARPAŢILOR", reînnodînd, în acest fel, o interesantă tradiţie politico-publicistică.

DEVIZA NOASTRĂ ESTE: LIBERUL SCHIMB DE IDEI, OPINII, CONVINGERI ŞI... SENTIMENTE!

Comitetul provizoriu de iniţiativă este compus dintr-un prezident, consiliu director şi un trezorier. Primim adeziuni, atît ca membri, cu drepturi şi obligaţii depline, cit şi ca simpatizanţi...

Sediile provizorii ale partidului sînt: str. Transilvaniei nr. 12, tel. 13.62.94; bd. N. Bălcescu nr. 30, tel. 14.70.71.

COMITETUL PROVIZORIU DE INIŢIATIVĂ

(Publicat de LIBERTATEA la 6 februarie 1990)

Format: