Publicat: 15 Martie, 2012 - 13:50

Parlamentul European a votat Joi, la Strasbourg o rezoluţie în care condamnă ferm iniţiativa Partidului olandez al Libertăţii (PVV) de a lansa un website unde olandezii sunt încurajaţi să depună plângeri contra cetăţenilor din Europa centrală şi de est.

''Parlamentul European condamnă cu fermitate site-ul de internet lansat de PVV, deoarece acesta este contrar valorilor fundamentale europene precum demnitatea umană, libertatea, egalitatea, statul de drept şi respectarea drepturilor omului, şi riscă să distrugă însăşi temelia Uniunii, formată din pluralism, nediscriminare, toleranţă, dreptate, solidaritate şi libera circulaţie. PE consideră că site-ul PVV reprezintă o iniţiativă rău intenţionată, care urmăreşte să creeze disensiuni în societate şi să obţină avantaje politice în detrimentul lucrătorilor din Europa Centrală şi de Est'', arată rezoluţia PE.

 ''Guvernului olandez să nu treacă cu vederea politicile Partidului olandez al Libertăţii, care sunt în contradicţie cu valorile fundamentale ale UE, şi le solicită autorităţilor olandeze să investigheze dacă iniţiativa PVV a avut ca rezultat incitarea la ură şi discriminare'', precizează rezoluţia PE.

De asemenea Guvernul olandez este chemat să răspundă scrisorilor trimise de Comisia Europeană referitoare la legislaţia avută în vedere, care ar putea încălca directiva 38/2004 privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii UE.

''Parlamentul European invită Consiliul European să condamne oficial site-ul PVV deoarece subminează aceste drepturi şi reprezintă un afront la valorile şi principiile europene''.

 ''Parlamentul European cere Comisiei şi Consiliului să depună toate eforturile posibile pentru a opri răspândirea atitudinilor xenofobe, cum ar fi cele exprimate pe acest site de internet, şi să asigure implementarea efectivă a Deciziei-cadru privind rasismul şi xenofobia în toate statele membre''.