Publicat: 2 Aprilie, 2018 - 22:14
Decizia ÎCCJ nr.10/19.02.2018  în Dosarul nr. 2657/1/2017

 

  • În conformitate cu Decizia ÎCCJ nr.10/19.02.2018  în Dosarul nr. 2657/1/2017, pensionarii militari nu sunt îndreptățiți să primească indemnizatia prevăzută de lege pentru membrii uniunilor de creație - respectiv Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România.

ÎCCJ admite sesizarea privind pronunţarea unei hotărâri prealabile, formulată de Curtea de Apel Piteşti – Secţia I civilă şi stabileşte că:

Dispozițiile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, republicată, se interpretează în sensul că în categoria pensionarilor sistemului public de pensii (în accepțiunea acestei prevederi legale) NU intră și pensionarii sistemului  de pensii militare de stat (Legea nr. 223/2015 în legătură cu pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare).

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Referințe legislative

Art. 1 alin. (1) din Legea nr. 8/2006: „Prezenta lege reglementează dreptul la o indemnizaţie lunară în beneficiul pensionarilor sistemului public de pensii, care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cuprivire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005”.

Tag-uri Institutii: